/

alzheimer zeewier

ZIEKTE VAN ALZHEIMER: ZEEWIEREXTRACT GEREGISTREERD

In China is een nieuw medicijn geregistreerd voor de behandeling van de ziekte van Alzheimer [1]. Het is een zeewierextract dat kan worden gebruikt voor de behandeling van milde tot matige symptomen van deze ziekte. De belangrijkste werkzame stoffen hierin zijn bepaalde oligomannaten: een mengsel van specifieke oligosachariden. Deze blijken vooral een zeer positieve invloed op het darmmicrobioom te hebben [2].

De onderzoekers bouwden voort op het gegeven dat het microbioom in de darm via ontstekingsverschijnselen of het remmen daarvan, veel invloed heeft op het algehele immuunsysteem. Het ontsporen van het immuunsysteem heeft vaak als gevolg chronische ontstekingen en overmatige groei van bacteriën die worden geacht het verloop van alzheimer sterk negatief te beïnvloeden. Omdat gebleken was dat alzheimer veel minder vaak voorkomt bij mensen die veel zeewier eten, besloot het onderzoeksteam dit natuurproduct nader te onderzoeken.

In een specifiek muizenmodel voor alzheimer werd vastgesteld dat bepaalde veranderingen in het darmmicrobioom leidden tot perifere ophoping van de aminozuren fenylalanine en isoleucine, hetgeen het immuunsysteem (Th1-cellen) activeert. Deze immuuncellen kunnen de hersenen bereiken en kunnen daar bijdragen aan de alzheimerprogressie.

Uit een fase 3 klinische studie met 818 patiënten bleek dat natriumoligomannaat uit bruine algen inderdaad de cognitieve functie van mensen met alzheimer binnen vier weken verbetert [2]. Ook bleek de darmdysbiose en de daarmee samenhangende fenylalanine/isoleucine-accumulatie zich te herstellen.

BRONNEN | [1] Kras J. Voor het eerst in 17 jaar: nieuw medicijn tegen Alzheimer goedgekeurd.
Via: www.welingelichtekringen.nl ; geraadpleegd: 4-11-2019. [2] Wang X. et al.
Sodium oligomannate therapeutically remodels gut microbiota and suppresses gut bacterial
amino acids-shaped neuroinflammation to inhibit Alzheimer’s disease progression.
Cell Research 2019;29(10):787-803.

UIT: Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2020; nr. 2

alzheimer zeewier