/

MEDISCHE HULP

Zoekt u professioneel medisch advies inzake het gebruik van fytotherapeutica? Kijk dan op onze publiekssite infofyto bij de lijst met artsen, therapeuten en apothekers. De hier vermelde behandelaars zijn betrouwbaar en goed opgeleid.