/

Abonneren

Wilt u zich abonneren op het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie? Een abonnement kost in 2020 € 52,01 per jaar (inclusief 9% btw). Voor abonnees buiten Nederland komen hier portokosten à € 23,- bij. Het abonnement op het NTvF wordt afgesloten voor de duur van een kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke wederopzegging vóór 1 december van het kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Wanneer u zich na 1 juli als abonnee aanmeldt, wordt 50% van het verschuldigde abonnementsgeld in rekening gebracht.
Let op: de factuur wordt per e-mail verstuurd via ons administratiekantoor Grootboek & Co. Vul dus a.u.b. een e-mailadres in dat regelmatig wordt bekeken om aanmaningen te voorkomen.
Wij zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken noch aan derden ter beschikking stellen overeenkomstig ons privacybeleid.