/

BELEIDSPLAN NVF 2021-2025

Het NVF-bestuur heeft de afgelopen periode hard gewerkt om het beleidsplan NVF te updaten naar 2021-2025. Voor het beleidsplan is veel input van leden en de verschillende werkgroepen ontvangen en verwerkt. Tijdens netwerkbijeenkomsten discussieerden leden over het beleidsplan en is het verder aangescherpt. Het resultaat is een ambitieus maar haalbaar plan, met een heldere visie en missie voor de komende drie jaar. In het beleidsplan komen belangenbehartiging, informatieoverdracht, onderwijs, onderzoek en de interne organisatie van de NVF als vereniging aan bod.

Klik hieronder om het beleidsplan te zien.

© Uniik, uniik.nl
© Uniik, uniik.nl