/

OPLEIDINGEN

De NVF vindt onderzoek en onderwijs belangrijk, ten behoeve van verdere kennisontwikkeling over natuurlijke producten. Daartoe onderhoudt de NVF contacten met diverse universiteiten en heeft ze een sectie wetenschap opgericht. Dit is geheel in lijn met de doelstelling van de NVF om zich in te zetten voor kennisuitwisseling, scholing en deskundigheidsbevordering.

Om die reden brengt de NVF ook in kaart welke opleidingen er in Nederland zijn die onderwijs op dit terrein aanbieden.

SCHOLINGSCOMMISSIE

De NVF onderschrijft het belang van goed onderwijs rond het thema natuurlijke producten, zowel kwalitatief als qua betrouwbaarheid. De werkgroep onderwijs maakt zich hard voor degelijke opleidingen in de fytotherapie. Kijk hier voor notulen van de werkgroep onderwijs (alleen voor ingelogde NVF-leden).

De werkgroep Onderwijs van de NVF ontwikkelt een format waarin snel zichtbaar is aan welke criteria de betreffende opleiding voldoet.