/

OPLEIDINGEN

De NVF vindt onderzoek en onderwijs belangrijk, ten behoeve van verdere kennisontwikkeling over natuurlijke producten. Daartoe onderhoudt de NVF contacten met diverse universiteiten en heeft ze een sectie wetenschap opgericht. Dit is geheel in lijn met de doelstelling van de NVF om zich in te zetten voor kennisuitwisseling, scholing en deskundigheidsbevordering.

Als NVF zouden we graag een keuzemodule Medicinale Planten zien op de farmacie opleidingen aan de universiteiten in Leiden, Groningen en Utrecht. Utrecht en Leiden bieden met succes een dergelijke module aan. Studenten tonen steeds meer interesse in fytotherapie en vragen naar betrouwbare informatie over medicinale planten. Dr. Mei Wang gaat zich als bestuurslid Onderwijs de komende tijd intensief bezighouden met studenten en Medicinale Planten.

SCHOLINGSCOMMISSIE

De NVF onderschrijft het belang van goed onderwijs rond het thema natuurlijke producten, zowel kwalitatief als qua betrouwbaarheid. De werkgroep onderwijs maakt zich hard voor degelijke opleidingen in de fytotherapie. Kijk hier voor notulen van de werkgroep onderwijs (alleen voor ingelogde NVF-leden).