/

COLOFON

Redactie: drs. A.G.M. van Asseldonk, M. de Jong MSc, drs. T. Koning, drs. M.E. van Kregten (redactiecoördinator), drs. L.K. de Munck-Khoe, ir. A.S. Nijhuis-Bouma, Liesbeth Veldman MSc, C. de Waard MSc, dr. E. van den Worm (eindredactie).

Mail naar: redactie@fyto.nl

Opmaak: Jasmijn de Boer

Redactie-bureau: M.N. Zijlstra (redactie@fyto.nl). Tel. 030-2717243 (M. van Kregten).

Leden- en abonnee-administratie: NVF t.a.v. Grootboek & Co, St. Annastraat 48, 6524 GE Nijmegen (nvf@fyto.nl).

Advertentie-exploitatie: JN/Media Sales, Deventer. Tel. 0570-516873; info@jnmediasales.nl