/

PRIVACY

De NVF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Ons privacybeleid staat voor heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Hoe aan het privacybeleid invulling wordt gegeven leest u in de privacyverklaring en het privacybeleid.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De NVF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

© IEZ, www.ethnobotany.nl
© IEZ, www.ethnobotany.nl