/

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR FYTOTHERAPIE

De Nederlandse Vereniging voor Fytotherapie is een wetenschappelijke vereniging, die zich sterk maakt voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van natuurlijke producten, in het bijzonder van plantaardige (genees)middelen.

In de loop van eeuwen is er veel traditionele kennis verzameld over de werkzaamheid van natuurlijke producten.

De NVF wil naast deze kennis ook meer weten over welke inhoudsstoffen werkzaam zijn, hoe die dan precies werken en of de samenstelling in de plant meerwaarde heeft boven de verschillende inhoudsstoffen. Natuurlijk willen we ook meer inzicht krijgen in interacties tussen reguliere geneesmiddelen en natuurlijke producten en over bijwerkingen van natuurlijke producten.

Zo zijn er nog heel veel vragen over de werking en werkzaamheid van natuurlijke producten die we nog niet voldoende kunnen beantwoorden. De NVF wil graag bijdragen aan het beantwoorden van deze vragen.

De NVF verwacht dat natuurlijke producten kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen, zoals milieuvervuiling door het gebruik van grote hoeveelheden fabrieksmatig geproduceerde geneesmiddelen en dat ze een alternatief kunnen bieden voor reguliere middelen die onvoldoende soulaas bieden.

Lid van de NVF zijn mensen die allemaal gebruik maken van natuurlijke producten in hun werk. Dat betekent dat apothekers, (dieren)artsen, onderzoekers, therapeuten, telers, producenten en nog veel andere geinteresseerden lid zijn.

Onderstaand schema geeft het speelveld van de NVF weer.

KvK-nummer: 40507355 – BTW-nummer: NL009560567B01 – bankrekening:  NL06INGB0003484443