/

Direct aanmelden als lid?

Bedrijfs-lidmaat- schap

LIDMAATSCHAP NVF

Om echt een belangrijke speler te zijn in het krachtenveld van producenten, voorschrijvers, afleveraars en consumenten is het van groot belang een grote en slagvaardige vereniging te zijn. Daarom willen we iedereen met (beroepsmatige) belangstelling voor natuurlijke producten uitnodigen om lid te worden van de NVF.

VOORDELEN NVF-LIDMAATSCHAP

Zowel individuele als zakelijke leden ontvangen vier maal per jaar het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. Bovendien ontvangen de leden korting op congressen, netwerkbijeenkomsten en cursussen georganiseerd door de NVF en kan men tegen gereduceerde prijs ESCOP-monografieën bestellen. Bedrijven die lid zijn krijgen naast de gewone ledenvoordelen een korting op advertenties in het NTvF en een korting op de stand bij NVF evenementen, zoals het congres.

In geval van een stemming geldt de stem van een bedrijf als 1 stem, ongeacht het aantal medewerkers.

KOSTEN

De kosten van het lidmaatschap worden jaarlijks door de leden vastgesteld en bedragen in 2024  €128,81 incl. btw. Voor NVF-lidmaatschap buiten Nederland komen hier portokosten à €23,- bij. Studenten krijgen een korting van 50% op de vastgestelde contributie.

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt zonder schriftelijke wederopzegging vóór 1 december van enig kalenderjaar stilzwijgend met een jaar verlengd. Wanneer u zich na 1 juli als lid aanmeldt, wordt 50% van de verschuldigde contributie in rekening gebracht.

De contributie voor een bedrijf met ten hoogste 5 (fte) medewerkers is vastgesteld op 2 maal de contributie van een individueel lid. Heeft een bedrijf 6 (fte) medewerkers of meer, dan bedraagt de contributie 5 maal de contributie van een individueel lid.

Let op: de factuur wordt per e-mail verstuurd via ons administratiekantoor Grootboek & Co. Vul dus a.u.b. een e-mailadres in dat regelmatig wordt bekeken om aanmaningen te voorkomen. Wij zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruiken noch aan derden ter beschikking stellen overeenkomstig ons privacybeleid.