/

Sint-janskruid en valeriaan bij depressie en angst

SINT-JANSKRUID EN VALERIAAN BIJ DEPRESSIE EN ANGST

Mensen die aan een depressie lijden, kunnen verschillende symptomen van angst hebben. Volgens schattingen heeft meer dan 50% van de patiënten met ernstige depressies ook last van angststoornissen. Sint-janskruid (Hypericum perforatum) is een veilige en effectieve behandeling voor milde tot matige depressie. Valeriaan (Valeriana officinalis) is een anxiolyticum (anti-angstmiddel) dat wordt gebruikt om slapeloosheid en rusteloosheid te verlichten.

Een onderzoeksgroep bestudeerde de veiligheid en werkzaamheid van combinaties van deze twee kruiden. In dit onderzoek werden 2.462 patiënten met milde tot matig ernstige depressie behandeld met een combinatie van sint-janskruid en valeriaan. De arts van elke patiënt was vrij om te kiezen welke combinatie de patiënt kreeg. De 1+1 combinatie bestond uit 500 mg valeriaanextract en 600 mg sint-janskruidextract per dag, en de 2+1 combinatie bestond uit 1.000 mg valeriaanextract en 600 mg sint-janskruidextract per dag.

Artsen evalueerden de verbetering van de patiënt op basis van 16 symptomen van depressie en angst. Ook werd bekeken wanneer de verbetering inzette en werd de werkzaamheid beoordeeld.

Sint-janskruid en valeriaan bij depressie en angst
Foto: AnnaIlarionova

De gemiddelde gecombineerde waarde voor alle 16 symptomen van depressie verbeterde aanzienlijk vanaf het begin van het onderzoek tot 6 weken behandeling. De helft van de patiënten merkte op dag 10 van de behandeling al effect, ongeacht welke combinatie ze kregen. Artsen beoordeelden de werkzaamheid van beide combinaties als zeer goed tot goed bij 87,2% van de patiënten; 83,2% van alle patiënten meldde een zeer duidelijke of duidelijke verbetering. De verdraagbaarheid werd bij 96,8% van de patiënten als zeer goed tot goed beoordeeld.

De auteurs van deze studie wijzen erop dat de met angst geassocieerde symptomen van angst/nervositeit, spanning/dysforie en slaapstoornissen vóór de behandeling tot de ernstigste symptomen behoorden en dat deze symptomen aanzienlijk verbeterden in de derde en zesde week van de behandeling. 

De auteurs concluderen dat combinaties van sint-janskruid en valeriaan effectief zijn voor de behandeling van milde tot matige depressie met bijkomende angstklachten. Valeriaan zou hierbij kunnen zorgen voor een snellere verbetering van angstsymptomen. De hogere dosis valeriaan kan leiden tot een grotere algehele verbetering. Dit komt omdat patiënten met de ernstigste symptomen bij aanvang een grotere kans hadden om de hogere dosiscombinatie te krijgen, maar toch vergelijkbare verbeteringen rapporteerden als patiënten met minder ernstige symptomen.

Het onderzoek geeft interessante aanknopingspunten voor verder onderzoek, al zijn er ook kanttekeningen bij deze studie te plaatsen. Zo gaven de auteurs niet voldoende informatie over de statistische methoden die werden gebruikt om de gegevens te analyseren. Bovendien werden de methoden die werden gebruikt voor het verzamelen en interpreteren van de beoordelingen van symptomen, bijwerkingen en werkzaamheid door artsen en patiënten niet voldoende gedetailleerd beschreven. Dit maakt het moeilijk om de deugdelijkheid van het onderzoek en de kracht van de conclusies van de auteurs te beoordelen.

Lees hier het abstract van dit artikel