/

WERKGROEP BUITENLAND

Om fytotherapie stevig op de kaart te zetten is internationale samenwerking gewenst en zelfs noodzakelijk. De werkgroep buitenland geeft deze samenwerking vorm door contacten te onderhouden met zusterverenigingen en  gezamenlijke activiteiten te ontplooien, zoals het mede organiseren van internationale congressen.

Wilt u deelnemen aan deze werkgroep? Neem contact op.

Visie van de werkgroep buitenland

De positie van de fytotherapie en de fytotherapeutica als onmisbare schakel in de integrale aanpak van de gezondheid van mens, dier en milieu breed uit te dragen en te versterken op internationaal niveau.

Missie/taken

De werkgroep buitenland tracht haar doel te bereiken door onder meer:

  • De  internationale samenwerking met onze buitenlandse zusterverenigingen verder te intensiveren met als doel de  positie  van de fytotherapie en fytofarmaca in Europees verband en daarbuiten verder te versterken. Hierbij vormen het bundelen van wetenschappelijke kennis, het gezamenlijk organiseren van congressen, het uitdragen van kennis en het ontplooien van activiteiten richting politiek en overheid een essentieel onderdeel van deze samenwerking.

  • Het opbouwen van een internationaal netwerk, waarbij de leden gebruik makend van elkaars netwerk hun invloed kunnen aanwenden.

  • In het kader van de methodologische aanpak vanuit de verschillende disciplines te streven naar een synergie waarbij de verschillende disciplines elkaar op een waardevolle manier kunnen aanvullen en stimuleren. Als disciplines kunnen onder meer worden genoemd: de humane geneeskunde, de veterinaire geneeskunde, de farmacologie/farmacie, de landbouwkundige disciplines en de milieuwetenschappelijke disciplines.

  • Aandacht besteden aan onderwerpen die in het kader van de One Health-gedachte op wereldniveau van cruciaal belang zijn voor de gezondheid van mens, dier en milieu.

  • Het onderhouden van contacten tussen de leden onderling en elkaar informeren over ieders activiteiten. In verband met frequent verblijf in het buitenland zullen de contacten en activiteiten per skype, per mail of per telefoon plaatsvinden. Gestreefd wordt om eenmaal per jaar bijeen te komen.

Notulen

2017, november: Notulen werkgroep Buitenland

2017, september: Notulen werkgroep Buitenland

2016, december: Notulen werkgroep Buitenland

2016, november: Notulen werkgroep Buitenland