/

Sectie wetenschap

Rol van de sectie wetenschap

De sectie is het wetenschappelijk geweten van de NVF en is de vraagbaak voor inhoudelijke vragen.

Taken van de sectie wetenschap
  • Entameren nieuw onderzoek en onderzoeksvragen formuleren op het gebied van fytotherapie.
  • Gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVF.
  • Ondersteuning van de beoordeling van aangeboden artikelen op verzoek van de eindredacteur van het Nederland Tijdschrift voor Fytotherapie.
  • Stimuleren dat er wetenschappelijke artikelen worden aangeboden aan het NTvF.
  • Actief en passief aanbieden van wetenschappelijke artikelen die aansluiten bij de actualiteit.
Het belang van de sectie

De sectie ondersteunt het wetenschappelijk karakter van de NVF. Het bestaan is belangrijk bij het contact met universiteiten en het weer op de kaart zetten van fytotherapie en farmacognosie.

De sectie is van belang voor alle leden van de NVF en niet alleen voor de wetenschappers omdat onderzoek bij alle aspecten van fytotherapie een belangrijke rol speelt, zoals welke omstandigheden zijn van invloed bij het telen van fytotherapeutica en welke producten zijn voldoende onderbouwd voor grootschalig gebruik door consumenten.

Overigens is de sectie wetenschap weliswaar de motor voor onderzoek, maar ook niet-leden worden aangemoedigd onderzoek te doen en daarover te publiceren.

Positie van de sectie

De sectie gaat binnen de NVF op dezelfde manier functioneren als andere werkgroepen.

De sectie fungeert als wetenschappelijke vereniging voor het lidmaatschap van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV).

De leden van de sectie zijn gehouden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU (Vereniging van Universiteiten).

Artikelen

Bespreking onderzoeksartikel
Health care professionals personal and professional views of herbal medicines in the United Kingdom
Uit: Phytotherapy Research

Gerben Hoogsteen | Eind vorig jaar hebben de leden van de sectie Wetenschap van de NVF aangeboden om iedere maand op de NVF site een interessant wetenschappelijk artikel over fytotherapie te bespreken. Ik mag in het nieuwe jaar aftrappen en doe dat met genoegen.

Het artikel wat mij in de afgelopen maanden opviel was van de hand van S.K. Bhamra et al. Het werd gepubliceerd in 2019 in het septembernummer van Phytotherapy Research. De titel van het artikel is Health care professionals personal and professional views of herbal medicines in the United Kingdom.

Lees hier het hele artikel >>

Quantitative and qualitative analysis of pyrrolizidine alkaloids in liqueurs, elixirs and herbal juices
Uit: Fitoterapiavol. 136 2019, Mohammad  Said Chmi et al.

Dr. Mei Wang | Pyrrolizidine alkaloids  (PA’s) are nitrogen containing compounds that are found  in various weeds, especially in the Asteraceae family. This type of plants is often unwanted by landowners because of its toxic effect for cattle and horses, and therefore it is considered a weed by many. This has been reported since 1903.

In human, disease associated with consumption of PA’s is known as pyrrolizidine alkaloidosis. PA’s have been reported to be hepatotoxic, mutagenic, and carcinogenic due to cross-linking of DNA. They are a significant group of natural toxins affecting livestock, wildlife, and humans. The view of the committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) in the European Medicinal Agency (EMA) is that patient exposure to PA’s from HMPs should be as low possible and should not exceed a daily intake of 0.35 μg.

Lees hier het hele artikel  – Read full text >>

Andrographis paniculata (Chuān Xīn Lián) for symptomatic relief of acute respiratory tract infections
Uit: PLOS ONE 12(8): e0181780 August 4, 2017, Xiao-Yang Hu et al.

Durk Meijer, MSc, physician | Antimicrobial resistance (AMR) is a substantial threat to public health. Controlling antibiotic resistance is of the utmost importance to ensure that antibiotics in the future also retain their efficacy in cases where their use is clinically necessary. Safe and effective alternatives are required to reduce unnecessary antibiotic prescribing. Andrographis paniculate (A. paniculata, Chuān Xīn Lia Ân) has traditionally been used in Indian and Chinese herbal medicine for cough, cold and influenza, suggesting a role in respiratory tract infections (RTIs). This systematic review aimed to evaluate the clinical effectiveness and safety of A. paniculata for symptoms of acute RTIs (ARTIs).

In this review, using the Cochrane method, English and Chinese databases were searched for randomized controlled trials investigating the oral administration of Andrographis paniculata, with thirty-three RCTs (7175 patients) were included.

Findings suggest limited but consistent evidence that A. paniculata improved cough and sore throat when compared with placebo. A. paniculata (alone or plus usual care) has a statistically significant effect in improving overall symptoms of ARTIs when compared to placebo, usual care, and other herbal therapies. Evidence also showed that A. paniculata shortened the duration of the symptoms.

Findings of this review showed A. paniculata pillules are superior to tablets in relieving overall symptoms, suggesting a place for pillule preparations.

Although no serious AE was observed and minor AE’s were mainly gastrointestinal in the included trials, caution is warranted in interpreting safety before comprehensive safety data is available.

The limitations that were encountered at are mentioned at the end of the research article.

Lees hier het hele artikel – Read full text >>