/

Sectie wetenschap

Rol van de sectie wetenschap

De sectie is het wetenschappelijk geweten van de NVF en is de vraagbaak voor inhoudelijke vragen.

Taken van de sectie wetenschap

  • Entameren nieuw onderzoek en onderzoeksvragen formuleren op het gebied van fytotherapie. 

  • Gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van de NVF.

  • Ondersteuning van de beoordeling van aangeboden artikelen op verzoek van de eindredacteur van het Nederland Tijdschrift voor Fytotherapie.

  • Stimuleren dat er wetenschappelijke artikelen worden aangeboden aan het NTvF 

  • Actief en passief aanbieden van wetenschappelijke artikelen die aansluiten bij de actualiteit.

Het belang van de sectie

De sectie ondersteunt het wetenschappelijk karakter van de NVF. Het bestaan is belangrijk bij het contact met universiteiten en het weer op de kaart zetten van fytotherapie en farmacognosie.

De sectie is van belang voor alle leden van de NVF en niet alleen voor de wetenschappers omdat onderzoek bij alle aspecten van fytotherapie een belangrijke rol speelt, zoals welke omstandigheden zijn van invloed bij het telen van fytotherapeutica en welke producten zijn voldoende onderbouwd voor grootschalig gebruik door consumenten.

Overigens is de sectie wetenschap weliswaar de motor voor onderzoek, maar ook niet-leden worden aangemoedigd onderzoek te doen en daarover te publiceren. 

Positie van de sectie

De sectie gaat binnen de NVF op dezelfde manier functioneren als andere werkgroepen.

De sectie fungeert als wetenschappelijke vereniging voor het lidmaatschap van de Federatie van Medisch Wetenschappelijke Verenigingen (FMWV). 

De leden van de sectie zijn gehouden aan de Nederlandse Gedragscode Wetenschapsbeoefening van de VSNU (Vereniging van Universiteiten).