/

Bespreking onderzoeksartikel

Health care professionals personal and professional views of herbal medicines in the United Kingdom

Uit: Phytotherapy Research

Gerben Hoogsteen | Eind vorig jaar hebben de leden van de sectie Wetenschap van de NVF aangeboden om iedere maand op de NVF site een interessant wetenschappelijk artikel over fytotherapie te bespreken. Ik mag in het nieuwe jaar aftrappen en doe dat met genoegen.

Het artikel wat mij in de afgelopen maanden opviel was van de hand van S.K. Bhamra et al. Het werd gepubliceerd in 2019 in het septembernummer van Phytotherapy Research. De titel van het artikel is Health care professionals personal and professional views of herbal medicines in the United Kingdom. De reden waarom het mij opviel was dat je niet zoveel wetenschappelijke artikelen leest over de mening van zorgprofessionals over plantaardige geneesmiddelen. Daarom wil ik graag dit artikel voor u bespreken.

De aanleiding voor de auteurs om deze enquête onder zorgprofessionals te doen was de groeiende interesse voor plantaardige geneesmiddelen onder patiënten/consumenten, de behoefte van patiënten om hierover met zorgprofessionals te praten en het uiteindelijk afzien van het gesprek over dit onderwerp door de patiënt bij de professional. Het doel van de studie was daarom om inzicht te krijgen in de mening en ervaring van de zorgprofessionals over de werkzaamheid en veiligheid van plantaardige geneesmiddelen.

METHODE

Er werd bij 112 professionals (huisarts, medische specialist, universiteit) verspreid over Engeland een online vragenlijst uitgezet, waarbij gevraagd werd naar de volgende aspecten:

1 Het traditionele gebruik van plantaardige geneesmiddelen en de culturele achtergrond in hun eigen familie.

2 Het persoonlijk gebruik van plantaardige geneesmiddelen.

3 Hun ervaring met interacties + bijwerkingen van plantaardige geneesmiddelen bij hun patiënten.

4 Hun persoonlijke opinie over de werkzaamheid en veiligheid van plantaardige geneesmiddelen.

5 Hun mening over hun opleiding op het gebied van plantaardige geneesmiddelen.

RESULTATEN

Uiteindelijk zijn er 93 volledig ingevulde enquêteformulieren geretourneerd. Daaruit kwamen de volgende resultaten naar voren:

  1. Bij de helft van de responders (n=50) was het gebruik van plantaardige geneesmiddelen onderdeel van hun traditie en culturele achtergrond. Er was een significante samenhang tussen etnische afkomst (India, Pakistan, Bangladesh) en traditioneel gebruik van plantaardige geneesmiddelen.
  2. Ongeveer 1/3 gebruikte plantaardige geneesmiddelen zelf.
  3. De aanwezige kennis over plantaardige geneesmiddelen varieerde onder de zorgprofessionals. De etnische achtergrond was daarin een voorspellende factor.
  4. Verschillende professionals wilden graag meer leren over plantaardige geneesmiddelen als er wetenschappelijk bewijs voor de werking bij verschillende indicaties was.
  5. Klinisch bewijs over de werkzaamheid en veiligheid werden genoemd als factor, die bepaalde of borgprofessionals plantaardige geneesmiddelen aan patiënten zouden adviseren.
  6. De zorgprofessionals waren niet tevreden over het onderwijs dat zij over plantaardige geneesmiddelen hadden gekregen en ze voelden zich niet bekwaam genoeg om plantaardige geneesmiddelen aan patiënten te adviseren.
  7. Ongeveer 2/3 was zich bewust van de mogelijkheid op interacties tussen plantaardige geneesmiddelen en andere geneesmiddelen.
DE CONCLUSIES VAN DE AUTEURS
  1. Het belang van kennis over voordelen en de risico’s van plantaardige geneesmiddelen onder zorgprofessionals is toegenomen door de groeiende populariteit van deze geneesmiddelen onder de patiënten/consumenten.
  2. Er is onder zorgprofessionals behoefte aan meer klinisch onderzoek.
  3. Betere training en opleiding zal zorgprofessionals sneller in staat stellen om interacties te onderkennen en de patiënten te adviseren over de veiligheid.