/

Lavendel bij gordelroos

LAVENDEL BIJ GORDELROOS – EEN ONDERZOEK

Lavendel bij gordelroos: helpt lavendel bij neuralgische pijn die optreedt na reactivatie van gordelroos? Een recent onderzoek suggereert van wel.

Reactivatie van gordelroos oftewel het Varicella zoster-virus kan resulteren in aanhoudende neuralgische pijn. Deze zogenaamde postherpetische neuralgie kan leiden tot een verminderde kwaliteit van leven. Bij een recente studie werd het effect van inhalatie van lavendelolie (Lavandula angustifolia L.) en de belangrijkste componenten daarvan (linalool en linalylacetaat) bij deze aandoening onderzocht.

Vierenzestig patiënten met matige tot ernstige postherpetische neuralgie werden willekeurig toegewezen aan een controlegroep die amandelolie kreeg, of een van de drie experimentele groepen met respectievelijk lavendelolie, linalool of linalylacetaat, telkens verdund met amandelolie tot een concentratie van 1% v/v. Patiënten bleven eventuele medicatie tegen de pijn gewoon gebruiken. De deelnemers inhaleerden gedurende vijf minuten het aroma door middel van natuurlijke ademhaling, waarna een rustperiode van vijftien minuten volgde voor de volgende meting. De ernst en intensiteit van de pijn werden voor en na de interventie gemeten met respectievelijk een visueel analoge schaal en een Likertschaal bestaande uit zes opties.

In totaal werden de gegevens van 58 patiënten geanalyseerd: 14 in de controlegroep, 15 in de lavendeloliegroep, 15 in de linaloolgroep en 14 in de linalylacetaatgroep. De afname van de ernst en intensiteit van de pijn was significant groter in alle drie de interventiegroepen dan in de controlegroep, evenals de afname in sensorische pijn. De vermindering van affectieve pijn was groter in de 1% lavendelgroep en de 1% linaloolgroep dan in de controlegroep.

Gebaseerd op deze resultaten lijkt inhalatie van lavendelolie en de belangrijkste vluchtige componenten ervan dus effectief de ernst en intensiteit van postherpetische neuralgie te kunnen verminderen. Daarmee zou dit mogelijk een relatief eenvoudige (aanvullende) behandelingsoptie kunnen bieden aan patiënten met postherpetische neuralgie. Het gaat hier echter nog om een eerste kleinschalige studie en vervolgonderzoek is dus nodig om eventuele aanbevelingen goed te kunnen onderbouwen.

AUTEUR | Liesbeth Veldman
Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2024 nr. 2.

BRON |  You J. et al. Alleviating effect of lavender (Lavandula angustifolia) and its major components on postherpetic pain: a randomized blinded controlled trial. BMC Complement Med Ther. 2024;24(1):54.

Lavendel bij gordelroos
Foto: Manfred Richter