/

COMMISSIE BUITENLAND

Om fytotherapie stevig op de kaart te zetten is internationale samenwerking gewenst en zelfs noodzakelijk. De commissie buitenland geeft deze samenwerking vorm door contacten te onderhouden met zusterverenigingen en  gezamenlijke activiteiten te ontplooien, zoals het mede organiseren van internationale congressen.

VISIE VAN DE COMMISSIE BUITENLAND

De positie van de fytotherapie en de fytotherapeutica als onmisbare schakel in de integrale aanpak van de gezondheid van mens, dier en milieu breed uit te dragen en te versterken op internationaal niveau.

MEER INFORMATIE

Kijk hier voor meer informatie over en notulen van de werkgroep buitenland (alleen voor ingelogde NVF-leden).