/

werking echinacea

WERKING ECHINACEA: NIEUWE ESCOP-MONOGRAFIE

De werking van de echinacea-wortel (rode zonnehoed of Echinaceae purpureae radix) is het onderwerp van de nieuwe Escop-monografie.

Van echinacea of zonnehoed bestaan verschillende soorten. Ook wordt zowel de wortel als het hele kruid therapeutisch gebruikt. ESCOP beschrijft onder meer de wortel van Echniaceae angustifoliaea en Echinaceae pallidae. Van rode zonnehoed, Echinaceae purpuraea, bestond al een monografie van het kruid. Nu is er ook een beschrijving van de wortel.

De wortel van de rode zonnehoed wordt toegepast ter voorkoming van terugkerende infecties van de bovenste luchtwegen (verkoudheid). Het wordt ook gebruikt bij griep. De monografie geeft informatie over de dosering en interacties met andere medicatie.

In vitro-experimenten met rode zonnehoedwortel toonden een positieve invloed aan op verschillende interleukine-stimulaties en immuunfuncties. Ook is er antioxidante, antivirale en wondgenezende activiteit aangetoond. In vivo-experimenten toonden fagocytose-stimulerende en immunomodulerende effecten aan, evenals versterking van de productie van antilichamen.

Gecontroleerde klinische studies met rode zonnehoed zijn samengevat in verschillende reviews en meta-analyses. In een dubbelblind, placebogecontroleerd, dosisafhankelijk onderzoek kregen patiënten met griep een tinctuur en vertoonden een zeer significante vermindering van de symptoomscore na inname van de hoogste dosis rode zonnehoed. In een ander onderzoek namen vrijwilligers een ethanolisch extract. In de placebogroep traden infecties van de bovenste luchtwegen traden eerder op dan in de groep die het extract kreeg.

Verschillende meta-analyses over klinisch gebruik en veiligheid concludeerden over het algemeen dat het gebruik van zonnehoed veilig is, ondanks het feit dat er verschillende bijwerkingen zijn gemeld.

De nieuwste monografie van de wortel van rode zonnehoed, Echinceae purpuraea radix, is nu beschikbaar via de site van ESCOP. Leden van de NVF kunnen de ESCOP-monografieën gratis online inzien. Voor monografieën die u wilt downloaden brengt de ESCOP wel kosten in rekening.

werking echinacea
ESCOP

ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. De ESCOP is in 1989 opgericht door de NVF tezamen met  zusterverenigingen uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk. ESCOP is onafhankelijk, niet alleen van zowel nationale overheden als de Europese overheid, maar ook van de  industrie. De gedachte bij de oprichting was namelijk dat een overkoepelende organisatie beter geschikt zou zijn om de individuele belangengroepen op dit gebied te behartigen in gesprekken met beleidsbepalende en wet- en regelgevende overheden, met name met Brussel. Inmiddels zijn 14 nationale organisaties aangesloten bij ESCOP.

ESCOP publiceert regelmatig nieuwe monografieën over veelgebruikte kruiden. Oudere monografieën zijn in boekvorm verkrijgbaar. Dat geldt niet voor de nieuwe en herziene monografieën. Deze zijn uitsluitend nog digitaal beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie over gratis inzien van monografieën voor NVF-leden: ESCOP-monografieën.