/

stoppen roken psilocybine

STOPPEN MET ROKEN MET BEHULP VAN PSILOCYBINE?

Stoppen met roken, kan dat met behulp van psilocybine? De Johns Hopkins Universiteit (Baltimore, VS) doet al langere tijd onderzoek naar de therapeutische effecten van psychedelica, onder andere bij verslavingen. Zo ook naar psilocybine, dat onder andere voorkomt in Psilocybe spp. en dat een hallucinogeen effect heeft. In een vervolgstudie die terugblikt op een voorgaand onderzoek, bestudeerden Noorani et al. (2018) de effectiviteit van het gebruik van psilocybine bij het stoppen met roken. Ze interviewden deelnemers aan een eerder onderzoek en vroegen naar hun ervaringen. De interviews vonden gemiddeld dertig maanden na de eerste dosis psilocybine plaats.

stoppen roken psilocybine
Foto: Hans Braxmeier

Vijftien rokers die al vaker hadden geprobeerd om te stoppen met roken, gebruikten gecontroleerd en onder begeleiding psilocybine. Van te voren kregen ze onder andere cognitieve gedragstherapie en werden ze voorbereid op het gebruik van psilocybine. De eerste oraal toegediende dosis was matig (0,29 mg/kg lichaamsgewicht). De deelnemers werden geïnstrueerd om hun aandacht naar binnen te keren en zich open te stellen. In de tien weken daarna waren er wekelijkse bijeenkomsten om over hun ervaringen te spreken en ter ondersteuning van het stoppen. Een tweede dosis was hoger (0,43 mg/kg) en werd twee weken na de eerste gegeven. De derde, hoogste dosis werd acht weken na de eerste gegeven (deze dosis werd niet vermeld).

Negen personen waren na twaalf maanden nog steeds gestopt en een deelnemer rookt alleen af en toe op feestjes. Ze gaven aan dat de ervaringen die ze tijdens de psilocybinesessies hadden van grote invloed zijn geweest op het stoppen met roken. Vooral omdat ze een dieper inzicht kregen in zichzelf en hun rookgedrag, waardoor hun behoefte om te roken afnam. Ze ervoeren de afkickverschijnselen minder hevig dan bij eerdere stoppogingen. Ze voelden zich meer verbonden met zichzelf en anderen en ervoeren blijvende, positieve veranderingen zoals een toegenomen waardering voor esthetiek en verhoogd altruïsme en sociaal gedrag. De begeleiding die de deelnemers kregen, zagen zij als een belangrijke bijkomende factor. Uiteindelijk was het stoppen met roken volgens de deelnemers minder belangrijk dan de inzichten die ze door psilocybine hebben gehad [1].

Het slagingspercentage voor het stoppen met roken bij deze aanpak is erg groot is gebleken, namelijk 60%. De effectiviteit van nu bekende, veelgebruikte middelen ligt rond 6 tot 30% [2]. Omdat bij dit onderzoek echter een controlegroep ontbrak, heeft deze studie niet duidelijk gemaakt wat hierin de bijdrage van psilocybine was en wat het resultaat was van de zeer intensieve begeleiding van de deelnemers aan het experiment.

REFERENTIES | [1] Noorani et al. Psychedelic therapy for smoking cessation: Qualitative analysis
of participant accounts. J Psychopharmacol 2018;32(7):756-769. [2] Keuzetabel stoppen met
roken; 2018. Thuisarts.nl. Geraadpleegd op 28-11-2018.

UIT: Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2019; nr. 1