/

KWALITEIT, VEILIGHEID EN REGELGEVING IN DE FYTOTHERAPIE

Kwaliteit, veiligheid en regelgeving is het thema van de nieuwste uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

De marktintroductie van botanische voedingssupplementen die nieuwe eigenschappen kunnen hebben door technologische innovatie, roept nieuwe vragen op over de veiligheid van gebruik in combinatie met medicijnen. Plantenextracten kunnen diverse inhoudsstoffen bevatten die een verschillend en/of tegengesteld effect kunnen hebben op de opname of de afbraak van geneesmiddelen, bijvoorbeeld remming of activering.

Door toepassing van nieuwe formuleringstechnologiën, zoals liposomen, self-microemulsifying drug delivery systems en nanocarriers, kan de blootstelling van het lichaam aan inhoudsstoffen toenemen. Met name de plasmaspiegel en verblijfsduur in het lichaam (halfwaardetijd) van plantenstoffen met een lage permeabiliteit of
een hoog first pass-effect* kunnen aanzienlijk toenemen.

In theorie kunnen door deze veranderingen klinisch relevante interacties met medicijnen optreden, waar dat wellicht niet bekend is van meer traditionele extracten. Het is echter ook mogelijk dat het risico op interacties juist afneemt doordat bepaalde inhoudsstoffen ontbreken, zoals na selectieve CO2-extractie. Of, in het geval van een nanocarrier, doordat er in de darmwand nauwelijks interferentie is met de opname of afbraak van geneesmiddelen, waar dat wel het geval kan zijn met inhoudsstoffen uit een standaardformulering. Het is duidelijk dat meer onderzoek hiernaar nodig is om veilig te kunnen profiteren van de voordelen van innovatieve botanicals.

Prof. dr. Bilia schreef met collega’s een artikel over kwaliteits- en veiligheidsaspecten rondom fotoformuleringen op nanoschaal. Zoals u hierin kunt lezen, hebben de Europese commissie, het EMA en de EFSA er allemaal wat over te zeggen. Diezelfde instanties komen terug bij Van Asseldonk, die in haar artikel over veiligheid en kwaliteit van botanicals het spanningsveld beschrijft dat in Europa is ontstaan in de wettelijke omgang met kruidengeneesmiddelen versus kruidensupplementen. Deze problematiek wordt aan de hand van enkele specifieke planten(stoffen) toegelicht, en komt ook aan bod in een kort bericht over Cannabis. De veiligheid en kwaliteit van etherische oliën vormt het thema van een gesprek met dr. Feyaerts.

Het gebrek aan Europese harmonisatie in de markt voor botanicals komt pijnlijk duidelijk naar voren bij het regelen van gezondheidsclaims voor deze producten. De Europese branche kwam met een voorstel om de impasse te doorbreken; Van Asseldonk doet hierover verslag. Nieuwe ontwikkelingen in de farmacovigilantie van kruiden komen aan de orde in een bijdrage van De Waard. In haar column betreurt Van Asseldonk het feit dat de aandacht voor antibioticaresistentie lijkt weggezakt vanwege de huidige Covid-19-pandemie.

Kijk hier voor meer inhoud en gratis artikel.