/

Sleutelbloem, primula radix

SLEUTELBLOEM (PRIMULAE RADIX) IN NIEUWE ESCOP-MONOGRAFIE

In de nieuwste ESCOP-monografie wordt de hele of gesneden, gedroogde wortelstok en wortel van de sleutelbloem (Primula veris L. of P. elatior Hil.) beschreven. In de monografie worden de werkzame bestanddelen, de dosering, veiligheid en interacties beschreven. De wortelstok van sleutelbloem wordt toegepast bij hoest bij verkoudheid. In vitro-experimenten met saponinen in de wortelstok van sleutelbloem toonden antibacteriële, antischimmel- en antivirale activiteit aan. Bij een niet-gecontroleerde klinische studie bij patiënten met antibioticaresistente stomatitis veroorzaakt door Candida albicans, leidde topische behandeling met saponinen uit sleutelbloemwortel tot het verdwijnen van lokale symptomen binnen 2-3 dagen. Veiligheidsgegevens werden beoordeeld in verschillende observationele en twee gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde onderzoeken bij kinderen, vrouwen en mannen die werden behandeld met combinatieproducten die sluetelbloemwortel bevatten. In zeldzame gevallen kwam pruritus, jeuk, exantheem en lichte gastro-intestinale klachten voor. De verdraagbaarheid van de twee combinatieproducten werd door de patiënten en artsen beoordeeld als “goed” of “zeer goed”.

Sleutelbloem, primula radix
ESCOP

ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. De ESCOP is in 1989 opgericht door de NVF tezamen met  zusterverenigingen uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk. ESCOP is onafhankelijk, niet alleen van zowel nationale overheden als de Europese overheid, maar ook van de  industrie. De gedachte bij de oprichting was namelijk dat een overkoepelende organisatie beter geschikt zou zijn om de individuele belangengroepen op dit gebied te behartigen in gesprekken met beleidsbepalende en wet- en regelgevende overheden, met name met Brussel. Inmiddels zijn 14 nationale organisaties aangesloten bij ESCOP.

ESCOP publiceert regelmatig nieuwe monografieën over veelgebruikte kruiden. Oudere monografieën zijn in boekvorm verkrijgbaar. Dat geldt niet voor de nieuwe en herziene monografieën. Deze zijn uitsluitend nog digitaal beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie over gratis inzien van monografieën voor NVF-leden: ESCOP-monografieën.