/

PEPERMUNTOLIE EN MISSELIJKHEID NA OPENHARTOPERATIE

Postoperatieve misselijkheid en braken (PONV) zijn veelvoorkomende bijwerkingen van anesthesie na een openhartoperatie. Deze bijwerkingen worden vaak verergerd door leeftijd, geslacht, medicijnen, hemodynamische veranderingen en anesthesietechnieken. Als gevolg van PONV kunnen complicaties als water- en elektrolytenonbalans, verhoogde intracraniale druk, subcutaan emfyseem, pneumothorax, bradycardie en hartstilstand ontstaan. Medicijnen om PONV tegen te gaan hebben ook ongewenste bijwerkingen.

Pepermunt (Mentha × piperita) wordt van oudsher gebruikt om misselijkheid en braken te behandelen. Het is aangetoond dat het krampstillend, pijnstillend, antidepressivum, lactatieverhogende en kalmerende eigenschappen heeft. Studies tonen tegenstrijdige resultaten aan over de werkzaamheid van essentiële pepermuntolie op PONV. Het doel van deze enkelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde klinische studie was om het effect te bepalen van het inademen van essentiële pepermuntolie op de ernst van misselijkheid en braken bij patiënten die een openhartoperatie ondergaan.

Pepermunt (Mentha piperita). Foto: Sten Porse

In een onderzoek met 60 patiënten die naar de afdeling hartchirurgie werden verwezen voor openhartchirurgie van een onderwijsziekenhuis (Kashan, Iran) werden de patiënten verdeeld in een interventie- en een placebogroep.

De interventiegroep kreeg drie aromatherapiebehandelingen met etherische olie van pepermunt 30 minuten vóór tracheale extubatie, en vier resp. acht uur na verwijdering van de endotracheale tube. Een etherische olie van 10% pepermunt bevatte limoneen (6,03%), cineol (6,34%), menthon (17,7%), isomenton (3,31%) isopolegol (0,15%), menthol ( 26,66%), polygoon (0,21%) en karvon (8,48%). Elke behandeling bestond uit 0,1 ml 10% essentiële pepermuntolie, verdund in 10 ml gedestilleerd water. De pepermuntolie werd toegediend met behulp van een vernevelaar.

Er waren significante verschillen tussen de interventie- en de placebogroep in de gemiddelde frequentie van misselijkheid na 8-12 uur, ernst en duur van misselijkheid in de eerste vier uur en frequentie van braken in de eerste vier uur (P <0,05). Met behulp van de gegeneraliseerde schattingsvergelijking (GEE) was de gemiddelde frequentie van misselijkheid 2,31 keer meer in de controlegroep in vergelijking met de interventie; het resultaat was significant (P = 0,001). De gemiddelde ernst van misselijkheid was 2,12 keer meer in de controlegroep en was significant (P = 0,001). Duur van misselijkheid was 2,32 keer meer in de controle en was significant (P = 0,001). De frequentie van braken was 2,32 keer meer in de controlegroep en was significant (P = 0,001). Alle parameters namen in de loop van de tijd af.

De auteurs concluderen dat aromatherapie met etherische olie van pepermunt vóór extubatie de incidentie van PONV in de eerste paar uur na de operatie kan verminderen. De auteurs bevelen inhalatie van essentiële pepermuntolie aan als een betaalbare en effectieve aanvulling op PONV. De auteurs bevelen aan dat toekomstige klinische onderzoeken met meerdere centra worden uitgevoerd met een grotere steekproefomvang.

Lees hier het abstract van dit artikel.

Bron: Complement Ther Clin Pract. 2020 Aug; 40:101199.