/

rood stinkhout

ROOD STINKHOUT: NIEUWE ESCOP-MONOGRAFIE PRUNI AFRICANAE CORTEX

De nieuwste ESCOP-monografie beschrijft rood stinkhout (pruni africana cortex), ook bekend als pygeum.

ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. De ESCOP is in 1989 opgericht door de NVF tezamen met  zusterverenigingen uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk. ESCOP is onafhankelijk, niet alleen van zowel nationale overheden als de Europese overheid, maar ook van de  industrie. De gedachte bij de oprichting was namelijk dat een overkoepelende organisatie beter geschikt zou zijn om de individuele belangengroepen op dit gebied te behartigen in gesprekken met beleidsbepalende en wet- en regelgevende overheden, met name met Brussel. Inmiddels zijn 14 nationale organisaties aangesloten bij ESCOP.

ESCOP publiceert regelmatig nieuwe monografieën over veelgebruikte kruiden. Oudere monografieën zijn in boekvorm verkrijgbaar. Dat geldt niet voor de nieuwe en herziene monografieën. Deze zijn uitsluitend nog digitaal beschikbaar.

rood stinkhout
ROOD STINKHOUT (PRUNI AFRICANAE CORTEX)

Therapeutische indicaties van rood stinkhout of pygeum zijn de symptomatische behandeling van mictiestoornissen (dysurie, pollakisurie, nycturie, urineretentie) bij benigne prostaathyperplasie (BPH) in stadia I, II en III zoals gedefinieerd door Alken en Vahlensieck.

In vitro-experimenten met pygeumschors en -extracten toonden hormonale effecten aan, zoals anti-androgene activiteit, evenals ontstekingsremmende, antiproliferatieve, antioxiderende en antibacteriële activiteiten. In vivo-experimenten met pygeumschors en -extracten toonden effecten aan op de prostaat, op de blaasfunctie en ontstekingsremmende activiteit. Farmacologische studies bij mensen, na orale toediening van lipofiele extracten, lieten verbetering zien van de capillaire perfusie en secretoire activiteit van de prostaat, evenals een vermindering van het volume van een hypertrofische prostaat en het verminderde prostaatontsteking.

De nieuwste monografie van pruni africana cortex, ook bekend als rood stinkhout of pygeum, is nu beschikbaar via de site van ESCOP. Leden van de NVF kunnen de ESCOP-monografieën gratis online inzien. Voor monografieën die u wilt downloaden brengt de ESCOP wel kosten in rekening.

Kijk hier voor meer informatie over gratis inzien van monografieën voor NVF-leden: ESCOP-monografieën.