/

FERMENTEREN: THEMA VAN NIEUWSTE NTVF

Fermenteren is het thema van het nieuwste Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

In deze laatste editie van het jaar leest u in verschillende artikelen over gefermenteerde voedingsmiddelen en gefermenteerd plantenmateriaal, afkomstig van medicinale planten of van agrarische reststromen. Het inleidende artikel gaat in op de gezondheidseffecten van gefermenteerde voeding. Gefermenteerde voeding bevat minder antinutriënten, heeft een hogere voedingswaarde en kan het immuunsysteem moduleren. Tijdens een fermentatie kunnen er door de aanwezige micro-organismen echter ook ongunstige metabolieten gevormd worden die gezondheidsklachten kunnen veroorzaken. Een goede startercultuur is daarom essentieel.

In de WHO guidelines on good herbal processing practices for herbal medicines is fermentatie van medicinale planten opgenomen als bewerkingsstap. Het doel hiervan is het verbeteren van de kwaliteit, preventie van aantasting door schimmels of andere micro-organismen, het detoxificeren van toxische componenten, het verminderen van bijwerkingen of het verhogen van de therapeutische werkzaamheid [1].

Daarnaast kan fermentatie van plantenmateriaal worden toegepast om het extractie-rendement te verbeteren, zoals te lezen is in de bijdrage van Raes. Fermentatie van (medicinale) planten kan ook tot nieuwe verbindingen leiden, die bijvoorbeeld een activiteit blijken te bezitten tegen multidrug-resistente pathogenen of bepaalde kankertypen. Momenteel is dat nog in onderzoek.

Fermenteren van groenten
Fermenteren van groenten. Foto: www.kpnifoodie.com

Het gecontroleerd fermenteren van een complexe plantenmatrix, waarbij gestuurd wordt op verhoging van het gehalte aan goed opneembare bioactieve stoffen is nog niet zo eenvoudig. Het interview van De Munck-Khoe met Verplaetse en Verlinden laat zien dat dit veel research, ervaring en uitproberen vergt: een combinatie van ambacht, wetenschap en technologie. Het ambachtelijke karakter van fermenteren van kruidenpreparaten komt goed naar voren in de bijdrage van Peters, waarin de toepassing van fermentatie binnen de ayurveda wordt besproken.

Verder hebben we zoals gebruikelijk de column van Van Asseldonk, waarin zij een betoog houdt over biohacking, en een interview met NVF-lid Esther van Dorst door Van Hoof.

Kijk hier voor meer inhoud en een gratis artikel.

[1] Annex 1. WHO guidelines on good herbal processing practices for
herbal medicines.