/

OUD-NVF-VOORZITTER RUDI LABADIE 85 JAAR

Op 18 december jl. bereikte mede-oprichter en oud-voorzitter van onze vereniging Rudi Labadie de prachtige leeftijd van 85 jaar. In de beginjaren van de NVF speelde hij een belangrijke rol bij de totstandkoming van verschillende initiatieven op het gebied van plantaardige (genees)middelen en de toepassing daarvan. Helaas is zijn leerstoel Farmacognosie op de universiteit Utrecht na zijn emeritaat komen te vervallen, maar de farmacognosten die hij heeft opgeleid zijn op verschillende manieren nog nadrukkelijk verbonden met de NVF. Onze vereniging zal hem voor zijn verdiensten altijd erkentelijk blijven.