/

cranberry urineweginfectie

CRANBERRY BIJ BLAASONTSTEKING

Het gebruik van cranberry bij blaasontsteking (urineweginfecties) is goed onderzocht. Er is een nieuwe ESCOP-monografie beschikbaar waarin Vaccinii macrocarpi fructus (cranberry of veenbes) wordt beschreven. De monografie is gebaseerd op verschillende onderzoeken: in vitro laboratoriumonderzoeken, dierproeven, geneesmiddelenstudies en gecontroleerde klinische onderzoeken.

CRANBERRY (VACCINII MACROCARPI FRUCTUS)

Cranberry wordt gebruikt om blaasontsteking te voorkomen. In de monografie wordt beschreven wat de werkzame bestanddelen in de cranberry zijn, wat de juiste dosering is en of er bijwerkingen zijn.

cranberry urineweginfectie

Gecontroleerde klinische onderzoeken met cranberrypreparaten hebben de effecten aangetoond bij de preventie van bacteriurie en symptomatische urineweginfecties, bij patiënten met een neurogene blaas, bij het metabool syndroom, tegen cardiovasculaire risicofactoren en voor de preventie van urinaire symptomen bij patiënten die radiotherapie ondergaan.

ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. De ESCOP is in 1989 opgericht door de NVF tezamen met  zusterverenigingen uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk. ESCOP is onafhankelijk, niet alleen van zowel nationale overheden als de Europese overheid, maar ook van de  industrie. De gedachte bij de oprichting was namelijk dat een overkoepelende organisatie beter geschikt zou zijn om de individuele belangengroepen op dit gebied te behartigen in gesprekken met beleidsbepalende en wet- en regelgevende overheden, met name met Brussel. Inmiddels zijn 14 nationale organisaties aangesloten bij ESCOP.

ESCOP publiceert regelmatig nieuwe monografieën over veelgebruikte kruiden. Oudere monografieën zijn in boekvorm verkrijgbaar. Dat geldt niet voor de nieuwe en herziene monografieën. Deze zijn uitsluitend nog digitaal beschikbaar.

De nieuwste monografie van Vaccinii macrocarpi fructus, ook bekend als cranberry of veenbes, is nu beschikbaar via de site van ESCOP. Leden van de NVF kunnen de ESCOP-monografieën gratis online inzien. Voor monografieën die u wilt downloaden brengt de ESCOP wel kosten in rekening.

Kijk hier voor meer informatie over gratis inzien van monografieën voor NVF-leden: ESCOP-monografieën.