/

fyto beurs

BEURS VOOR FYTO-ONDERZOEK

De Natvantage Grant nodigt Europese wetenschappers uit om onderzoek te doen naar natuurlijke verbindingen of fyto-extracten. De focus ligt op farmacologisch preklinisch en klinisch onderzoek om nieuwe indicaties en verbeterde therapieën vast te stellen. Aanvragen kunnen tot uiterlijk 12 februari 2021 worden ingediend.

FONDS

Deze beurs komt van de Zwitserse Wilhelm Doerenkamp Foundation. Dit fonds wil de natuur- en geesteswetenschappen bevorderen en focust daarbij op de farmacologie. De Natvantage Grant draagt bij aan dit doel door natuurlijke oplossingen voor actuele gezondheidsproblemen te stimuleren.

De beurs wordt jaarlijks aan maximaal drie onderzoekers of onderzoeksteams toegekend. Een wetenschappelijke adviesraad evalueert de aanvragen. De adviesraad let hierbij op de vraag of het om een medische onvervulde behoefte gaat. Daarnaast beoordeelt de raad de wetenschappelijke standaard, klinische relevantie, het innovatiepotentieel en de haalbaarheid.

Naast het bevorderen van oplossingsgericht onderzoek, stimuleert de subsidie ​​het delen van kennis en netwerken tussen de subsidieontvangers en binnen de wetenschappelijke gemeenschap.

BEDRAG

Het bedrag van de beurs is afhankelijk van het betreffende land en de betrokken instelling. Er is een maximum van 80.000 euro per jaar per aanvrager voor een maximale duur van drie jaar (240.000 euro maximaal totaal subsidiebedrag per aanvrager). De financiële toezegging geldt voor één jaar. De verlenging is (net als de subsidie ​​zelf) afhankelijk van het oordeel van het fonds en de adviesraad op basis van de voortgang van het project in het voorgaande jaar/jaren.

De deadline voor aanvragen is op 12 februari 2021 gesteld.

Kijk hier voor meer informatie over en aanmelding voor de Natvantage Grant.