/

RHODIOLA BIJ DEPRESSIE: EFFECTIEF IN COMBINATIE MET SERTALINE

Rhodiola bij depressie nemen zou in combinatie met het antidepressivum sertaline een gunstig effect kunnen hebben op stemming en slapeloosheid. Een onderzoek van Gao et al. onderschrijft dit.

Rhodiola-wortel (Rhodiola rosea, Crassulaceae) is een adaptogeen. Het verhoogt het vermogen van het lichaam om zich aan stress aan te passen. Het wordt in de traditionele geneeskunde gebruikt als een gezondheidsbevorderend supplement. De belangrijkste actieve bestanddelen zijn salidroside (rhodioloside) en rosavin.

In een gerandomiseerde, placebogecontroleerde studie werd onderzocht wat het effect was van inname van rhodiola in combinatie met sertaline. Aan dit onderzoek namen 100 patiënten tussen de 18 en 50 jaar oud deel. Deelnemers waren gediagnosticeerd met een milde tot matige depressieve stoornis volgens de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Patiënten werden gerandomiseerd naar een van de drie volgende groepen voor de 12 weken durende behandeling: (1) sertraline plus twee placebocapsules (lactosemonohydraat), (2) sertraline plus twee rhodiola-capsules (0,6 mg / dag, hoge dosis), of (3) sertraline plus één placebocapsule en één rhodiola-capsule (0,3 mg / dag, lage dosis). De rhodiola-capsule bestond uit een wortelextract gestandaardiseerd op salidroside; daarnaast bevatte de capsule microkristallijne cellulose, siliciumdioxide en magnesiumstearaat.

Rhodiola rosea. Foto: Alpsdake

Na de behandeling werd gemeten wat de veranderingen waren in de mate van depressie volgens de Hamilton-schaal (HAM-D). Daarnaast werd de ernst van symptomen gemeten en vergeleken volgens de Clinical Global Impression C-score (CGI/C) en de mate van depressie volgens de Beck Depression Inventory (BDI).

RHODIOLA BIJ DEPRESSIE: EFFECTEN VAN HET ONDERZOEK

Er waren geen significante verschillen in demografie, gemiddelde HAM-D-score en gemiddelde BDI-score tussen groepen aan het begin van de studie  (baselineverschillen voor CGI/C werden niet gerapporteerd). Voor beide groepen die de rhodiola kregen, werd een significante verbetering in HAM-D, BDI en CGI/C gerapporteerd vergeleken met de groep die alleen sertraline kreeg. De verbetering was significant hoger in de de hogedosisgroep dan in de lagedosisgroep (P <0,05) op HAM-D, BDI en CGI/C. Patiënten die rhodiola met sertraline gebruikten, rapporteerden een lager aantal bijwerkingen dan degenen die sertraline met placebo gebruikten. Er werden geen ernstige bijwerkingen gemeld.

De rhodiola-capsule (0,3 en 0,6 mg / dag) gaf een significant antidepressief effect bij patiënten met milde tot matige depressie bij toediening in combinatie met sertraline gedurende 12 weken. Met name waren er verbeteringen in slapeloosheid, emotionele instabiliteit en somatisatie (lichamelijke klachten). Er werden geen bijwerkingen toegeschreven aan rhodiola. Een beperking van deze studie is dat de auteurs de gebruikte dosis sertraline niet hebben gerapporteerd, waardoor het onderzoek niet kan worden gerepliceerd.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: J Affect Disord, 15 maart 2020