/

NVF-OPRICHTER EN OUD-VOORZITTER PROFESSOR RUDI LABADIE OVERLEDEN

Op 7 augustus jongstleden is emeritus hoogleraar farmacognosie Rudi Labadie overleden. Hij is 87 jaar oud geworden.

Geboren op 18 december 1935 in Paramaribo maakte Rudi Labadie de oversteek naar Nederland, waar hij in 1955 met de studie Farmacie in Leiden begon. Na zijn afstuderen specialiseerde hij zich in de farmacognosie en verlegde zijn werkterrein naar de universiteit in Utrecht, waar hij in 1982 tot hoogleraar farmacognosie werd benoemd. In die hoedanigheid heeft hij verschillende promovendi begeleid en tot farmacognost opgeleid.

Rudi Labadie stond in 1988 als een van de oprichters aan de basis van de NVF en heeft tot 1996 de rol van bestuursvoorzitter vervuld. Na zijn emeritaat in 1999 bleef hij geruime tijd actief voor de NVF in de adviesraad. Ter ere van zijn verdiensten richtte het toenmalige NVF bestuur het Labadiefonds op om wetenschappelijk onderzoek en publicaties op het gebied van fytotherapie financieel mede te ondersteunen.

Een tijdperk van een markante persoonlijkheid en kundig farmacognost is ten einde gekomen. Het bestuur van de NVF wenst de familie van Rudi Labadie veel sterkte met het dragen van dit verlies.