/

Nederlandse Vereninging voor Fytotherapie

NOTULEN ALV EN JAARVERSLAG 2019 BESCHIKBAAR VOOR LEDEN

De ALV (algemene ledenvergadering) vindt minimaal eens per jaar plaats voor leden van de NVF. In deze vergadering worden het jaarverslag, de jaarrekening en de resultaten besproken. Ook de begroting voor het komende jaar staat op de agenda. Daarnaast is er ruimte voor losse agendapunten.

De ALV is als beslisorgaan belangrijk voor de vereniging, die bestaat voor en uit haar leden. De ALV’s worden vaak gekoppeld aan netwerkbijeenkomsten, waar leden elkaar kunnen leren kennen en meer te weten komen over een specifiek thema. Kijk hier voor meer informatie en presentaties: info en presentaties netwerkbijeenkomsten (alleen voor ingelogde leden). De netwerkbijeenkomst die dit jaar aan de ALV gekoppeld was had als thema Fytotherapie en Sport.

Voor ingelogde leden zijn de notulen en het jaarverslag hier beschikbaar: notulen en jaarverslag.