/

interacties kruidenmiddelen

KRUIDEN IN HET JAARVERSLAG VAN HET CBG

De Kruidencampagne van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen heeft inmiddels meer dan 1 miljoen mensen bereikt.

Op 14 april is het CBG Jaarverslag gepubliceerd. Daarin blikken voorzitter Ton de Boer en directeur Hugo Hurts terug op het jaar 2019. Een van de kernwaarden van het CBG is verbinding met patiënt en consument. Vanuit deze kernwaarde heeft het CBG de Kruidencampagne gestart, waarin gebruikers van kruidenpreparaten gewezen worden op mogelijke interacties tussen geneesmiddelen en kruidenproducten. Via social media zijn inmiddels meer dan 1 miljoen mensen bereikt. Het CBG concludeert dat die grote groep mensen beter is geïnformeerd over mogelijke interacties tussen geneesmiddelen en kruidenproducten. Ook de NVF is van mening dat de campagne een succes te noemen is.

Het jaar 2019 stond daarnaast natuurlijk in het teken van de Brexit, de verhuizing van de European Medicines Agency (EMA) naar Amsterdam en de voorbereidingen die het CBG hiervoor heeft getroffen. Ook waren de geneesmiddelentekorten een veelbesproken onderwerp. Er kwamen ten opzichte van 2018 twee maal zoveel meldingen van tekorten binnen. Met hulp van de Werkgroep Geneesmiddelentekorten is in 2019 voor bijna alle tekorten een oplossing gevonden.

Het volledige jaarverslag van het CBG kunt u hier vinden: jaarverslag CBG.