/

MULTIFACTIORIËLE WERKING FYTOTHERAPIE: THEMA NIEUWSTE NTVF

Multifactioriële werking van fytotherapie is het thema van de nieuwste uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. In dit nummer wordt de multifactoriële werking van kruidenmiddelen belicht.

Het woord multifactorieel duidt aan dat een kruidenmiddel een of meerdere stoffen bevat die meerdere effecten in het lichaam kunnen hebben. Daardoor kan één bepaald kruid bijvoorbeeld ingrijpen op meerdere pathologische processen. Een dergelijk middel wordt ook wel een multitarget-middel genoemd. Ook kunnen de verschillende bestanddelen soms met elkaar een interactie aangaan en elkaars werking beïnvloeden.

Het inzetten van multitarget-middelen met meerdere werkzame bestanddelen kan om verschillende redenen een voordeel zijn. Ze kunnen bijvoorbeeld het risico op het ontstaan van resistentie tegen een middel verlagen. Zo wordt bij het zoeken naar alternatieven voor antibiotica geadviseerd om naar multitarget-middelen te kijken om zo de kans op het ontwikkelen van resistentie te verkleinen [1]. Een onderzoek aan de Hogeschool Leiden naar effectieve natuurlijke middelen bij milde bovenste luchtweginfecties gaat hierop in. Sommige van deze middelen zijn al opgenomen in behandelrichtlijnen in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en de hoop is dat andere landen dit voorbeeld zullen volgen.

Daarnaast hebben we steeds vaker te maken met aandoeningen waar meerdere pathologische processen bij betrokken zijn. Diabetes mellitus type 2 is zo’n multifactoriële aandoening waar bij de pathogenese verschillende processen betrokken zijn zoals insulineresistentie en verminderde functie van bètacellen [2]. Ook hier kan het gebruik van een multifactorieel middel mogelijk een voordeel zijn. Meidoorn is een bekende plant binnen de fytotherapie, maar bent u al bekend met de werking van meidoorn bij diabetes? Deze multitarget-effecten in een van onze artikelen. Daarnaast hebben we een casestudie waarbij zwarte komijn een opmerkelijk effect teweegbracht bij een patiënt met diabetes type 2.

Ook bij de ziekte van Alzheimer en long covid lijken er meerdere pathologische factoren betrokken te zijn, waardoor ook bij de behandeling van deze aandoeningen multitarget-kruidenmiddelen mogelijk een rol kunnen spelen. We belichten de effecten van fenegriek bij milde tot matige gevallen van de ziekte van Alzheimer die in een recente klinische studie werden onderzocht en een serie casestudies waarbij het effect van Ginkgo biloba op longcovidklachten is onderzocht. Daarnaast bespreken we hoe één kruid, kamille, op veel verschillende manieren kan worden ingezet bij het verzachten van complicaties die optreden bij de behandeling van kanker.

Tot slot spelen multitarget-kruidenmiddelen ook in de veterinaire praktijk een rol. Hoe verschillende kruiden kunnen worden ingezet, wordt besproken in een artikel over de behandeling van coccidiose bij kuikens. Veel van deze kruidenmiddelen oefenen op verschillende manieren hun effect uit. Door kruiden met verschillende werkingsmechanismes te combineren zijn er voor deze aandoening kruidenmiddelen gevonden met een effectiviteit die vergelijkbaar is met standaardmiddelen.

Verder in deze editie een interview met NVF-lid Cylla Friedman, specialist in ouderengeneeskunde. De rubriek Men Neeme gaat deze keer over een onderzoek naar oxymels van het Ancientbioticsproject. Wet en Kwaliteit gaat ten slotte in op de recente rapporten van het RIVM over iboga, Huperzia en ashwagandha.

REFERENTIES |
[1] Oldfield E. & Feng X. Resistance-resistant antibiotics. Trends Pharmacol Sci. 2014:35(12):664-674.
[2] Gheitasi I. et al. Molecular mechanisms of hawthorn extracts in multiple organs disorders in underlying of diabetes: a review. Int J Endocrinol.
2022;2022:2002768.