/

MIRRE BIJ WONDHELING

Mirre bij wondheling: helpt dat? Mirre wordt traditioneel gebruikt om wonden sneller te laten helen. In een onderzoek dat gepubliceerd werd in het Journal of Ethnopharmacoly werd onderzocht wat het effect van mirre is op wondheling na een episiotomie.

Een episiotomie wordt gebruikt om de bevalling te vergemakkelijken door een chirurgische incisie (‘knip’) in het perineum te maken. Deze procedure kan leiden tot complicaties zoals bloedingen, hematoom, infectie, pijn en wonddehiscentie (het weer opengaan van de wond). Vanwege deze mogelijke complicaties zijn episiotomieprocedures zeldzaam in westerse culturen. Er bestaat echter nog steeds een hoge prevalentie in ontwikkelingslanden, waaronder een gebruik van 88,7% tot 97,3% in Iran. De belangrijkste behandeling voor wondverzorging na een episiotomie zijn zitbaden met povidonjodium (Betadine®), die allergische overgevoeligheidsreacties en vertraagde wondgenezing kunnen veroorzaken. Vanwege deze nadelige effecten wordt gezocht naar kruidengeneesmiddelen om episiotomiewonden te behandelen. In de traditionele Perzische geneeskunde schrijven vroedvrouwen en traditionele genezers mirre (Commiphora myrrha) en wierookhars (Boswellia carteri) voor bij plaatselijke wonden.

Foto: Leo_65

De veiligheid en werkzaamheid van mirre en wierookhars werd onderzocht door de effectiviteit van deze plantaardige ingrediënten te vergelijken met povidonjodium-zitbaden. Voor deze studie werden negentig patiënten willekeurig in drie groepen verdeeld: mirre, wierook en povidonjood. Aan elke patiënt werd het volgende toepassingsproces gegeven: een warm zitbad van 10 minuten met 20 ml mirre, wierook of povidonjood (10%) verdund in 5 liter water, tweemaal daags gedurende een week. De patiënten kregen ook voorlichting over hygiëne voor wondbehandeling. De deelnemers mochten de eerste drie dagen na de bevalling pijnstillers gebruiken.

De heling van de wond werd gedurende 7 dagen gemeten via de REEDA-schaal. Daarin werd roodheid, oedeem, het ontstaan van blauwe plekken, afscheiding en dichting van de wond op verschillende dagen vergeleken. De mirregroep scoorde significant beter op alle punten behalve oedeem en afscheiding, waarbij er geen verschil was tussen de groepen. Er werden geen bijwerkingen gemeld.

De auteurs concluderen dat het gebruik van mirre beter werkt bij het genezen van episiotomiewonden in vergelijking met wierook en povidonjood. Dat wonden sneller helen bij gebruik van mirre valt samen met eerdere bevindingen die de auteurs hebben gevonden. Verder onderzoek met andere plaatselijke wonden zou nuttig kunnen zijn bij behandelingen na een operatie.

Lees hier het abstract van dit artikel