/

Knoflook bij verkoudheid

KNOFLOOK TEGEN VERKOUDHEID

Knoflook tegen verkoudheid: het lijkt te helpen, maar er is te weinig onderzoek om definitieve conclusies te trekken.

Verkoudheid gaat gepaard met talrijke symptomen, waaronder verstopte neus en snotterigheid, niezen, keelpijn, hoesten, heesheid, hoofdpijn, malaise en lethargie. Verkoudheid kan door talloze virussen worden verspreid. Daardoor is er nog geen effectieve universele behandeling ontwikkeld. De huidige behandelingen zijn erop gericht de symptomen te verlichten. Er wordt aangenomen dat knoflook (Allium sativum) kan helpen bij de behandeling van verkoudheid. Knoflook heeft antimicrobiële, schimmelwerende en antivirale eigenschappen.

In een review is bekeken of knoflook effectief is voor het voorkomen of de behandeling van verkoudheid. Voor deze review hebben de auteurs verschillende databases doorzocht naar onderzoeken met knoflook. Ze vonden vijf mogelijk relevante onderzoeken, maar moesten daarvan vier onderzoeken uitsluiten omdat ze niet aan de criteria voldeden. Daardoor is uiteindelijk één onderzoek meegenomen.

Knoflook bij verkoudheid
Foto: congerdesign

Voor dit onderzoek kregen 146 deelnemers gedurende 12 weken capsules met placebo of knoflookpoeder. Dat gaf een significant verschil: de placebogroep meldde 65 gevallen van verkoudheid; de knoflookgroep slechts 24 gevallen. Gemiddeld was het aantal ziektedagen lager in de knoflookgroep vergeleken met de placebogroep. Bijwerkingen, waaronder geur en huiduitslag, kwamen relatief weinig voor.

De auteurs van deze review concluderen dat er onvoldoende bewijs uit klinische onderzoeken is over de effecten van knoflook bij het voorkomen of behandelen van verkoudheid. De resultaten van het enige onderzoek suggereren dat knoflook het optreden van verkoudheid kan voorkomen, maar er zijn meer onderzoeken nodig om deze conclusie te valideren.
Kijk hier voor een samenvatting van dit artikel.