/

interacties fytotherapie

Interacties fytotherapie op ESCOP-site

Er staan nu interacties op de ESCOP-site. ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. Een van de werkzaamheden van ESCOP bestaat uit het publiceren van monografieën van medicinale planten.

Interacties fytotherapie en synthetische geneesmiddelen

Kennis van interacties tussen plantaardige en synthetische geneesmiddelen is noodzakelijk voor een veilig en effectief gebruik van fytotherapeutica. ESCOP heeft veel kennis van interacties, opgetekend in de monografieën. Al deze informatie is nu bij elkaar gezet in een interacties-tabel. In deze tabel staan gerapporteerde interacties van 125 veel gebruikte medicinale planten op een rij. De tabel vermeld het ook als er geen interacties zijn gerapporteerd. In de tabel kunt u direct doorklikken naar de monografie die als bron dient.