/

IL-10 marker voor ontstekingsremming

IL-10 – MARKER VOOR ONTSTEKINGSREMMING EN REGENERATIE?

IL-10 is een marker voor ontstekingsremming en behoort (naast IL-4 en IL-13) tot de groep van regulerende cytokinen. Naast het remmen van ontstekingsprocessen bevordert het tevens het herstel na weefselschade. Een belangrijke indicatie in de fytotherapie is het stimuleren van regeneratieprocessen om zodoende het herstel na ziekte en/of ontstekingsprocessen te bevorderen. Een van de veelvuldig gekozen indicatoren voor het meten van een dergelijk effect is het cytokine interleukine (IL)-10.

IL-10, MARKER VOOR ONTSTEKINGSREMMING

Het beschermende effect van IL-10 werd ontdekt tijdens het ontrafelen van de ontstekingsreacties tijdens een sepsis die veroorzaakt wordt door LPS (lipopolysacharide, ook beschreven als endotoxine). IL-10 wordt vooral in regulatoire T cellen (Treg), macrofagen en monocyten geproduceerd en remt de synthese van ontstekingsmediatoren waaronder TNFα en IL-6. Daarnaast controleert IL-10 de inductie van het enzym cyclooxygenase 2 (COX-2). Dit enzym is na weefselschade verantwoordelijk voor de vorming van prostaglandine E en speelt een rol bij de klinische symptomen van ontsteking, zoals roodheid, oedeem en pijn. COX-2 kan geremd worden door de grote groep van niet-steroïde ontstekingsremmers (NSAIDs van het aspirine-type) en corticosteroïden. 

Reeds in 2013 publiceerden Da Silva en collega’s een artikel, waarin ze het onderzoek naar de ontstekingsremmende werking van carvacrol (voorkomend vooral in oregano en tijm) beschrijven. [1] Door hun modelexperimenten met muizen konden zij laten zien, dat carvacrol effectief de ontstekingsreactie kon onderdrukken. Dit effect werd gezien na IP injectie van carvacrol en was ook na 24 uur nog meetbaar. Carvacrol remde tevens de expressie van TNFα en de inductie van COX-2. Tegelijktijdig konden deze onderzoekers een significante toename van IL-10 meten, dat in de hoogste dosisgroep zelfs iets hoger was dan in de referentiegroep, die met dexamethason behandeld werd.

IL-10 marker voor ontstekingsremming
IL-10 marker voor ontstekingsremming

Deze eerste onderzoeken van het effect van carvacrol op IL-10 als marker voor ontstekingsremming werden opgevolgd door tientallen vergelijkbare onderzoeken met fytotherapeutica. Middelen die traditioneel als ontstekingsremmer worden gebruikt zijn veelvuldig onderzocht, zoals groene thee, resveratrol, curcumine, lupinol, quercetine, naragenine, geranine en verschillende flavonoïden.

IL-10 wordt heden als betrouwbare marker voor ontstekingsremming en immuun-modulerende effecten beschouwd. Het kan zowel in vitro als in vivo gemeten worden en zodoende ook voor de bepaling van een optimaal doseringsregime gebruikt worden. De vele facetten van IL-10 als marker voor ontstekingsremming en regulerend werkende cytokine dat uiteenlopende ontstekingsprocessen en allergische reactie beïnvloed, is tot vandaag een zeer actief onderzoeksgebied. [2] 

Een nieuwste editie van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie (2020 nr. 3) is volledig gewijd aan het immuunsysteem. De editie is voor leden beschikbaar op de website van de NVF: bekijk hier de editie. Niet-leden kunnen het tijdschrift hier nabestellen.

Referenties 

  1. Milena da Silva Lima , Lucindo J. Quintans-Junior , Wagno Alcantara de Santana , Carla Martins Kaneto , Milena Botelho Pereira Soares, , Cristiane Flora Villarreal, 2013: Anti-inflammatory effects of carvacrol: Evidence for a key role of interleukin-10. European Journal Pharmacology, 699, 112-117.
  2. Huiyuan Zhanga, Vijay Kuchrooa, 2019: Epigenetic and transcriptional mechanisms for the regulation of IL-10. Seminars in Immunology, 44, 101-324