/

granaatappel bij chronische pijn

GRANAATAPPEL BIJ CHRONISCHE PIJN – EEN REVIEW

Helpt granaatappel bij chronische pijn? Deze review onderzoekt de beschikbare literatuur over het pijnstillende effect van granaatappel. Chronische pijn komt naar schatting voor bij 11-40% van de wereldbevolking en heeft een sterke invloed op de kwaliteit van leven. Er bestaan vele therapeutische opties, maar een groot deel van de wereldbevolking heeft onvoldoende toegang tot pijnstilling. Granaatappel (Punica granatum) wordt in de traditionele geneeskunde gebruikt bij verschillende soorten pijn.

Voor deze review werden de databases PubMed, ScienceDirect, Cochrane Library, Worldwide science, Springer link en Refseek doorzocht voor de periode van 2000 tot september 2019. De onderzoekers selecteerden peer-reviewed artikelen die informatie over granaatappel en pijn bevatten. Hierbij werden de volgende trefwoorden gebruikt: granaatappel, Punica granatum L., antinociceptief, pijnstiller, pijn, ontstekingsremmend, neuropathisch, granaatappelzaad, blad, schil, bovengrondse delen en sap. De volgende gegevens werden uit elk onderzoek gehaald: pijnmodel, soort pijn, deel van de granaatappel dat bestudeerd is, bestudeerde soorten, type extract of verbinding, dosis en toedieningsmethode, referentie geneesmiddel en resultaten en analyse van het werkingsmechanisme.

Van de 106 beoordeelde artikelen voldeden er 22 (21 preklinische en één klinische studie) aan de inclusiecriteria. Deze artikelen werden in de analyse opgenomen. De geïncludeerde onderzoeken beoordeelden de pijnstillende effecten van granaatappel met behulp van extracten van de hele vrucht, de schil, het sap en de zaden, de bladeren en bloemen. De bladeren en bloemen vertoonden de minste pijnstillende activiteit, terwijl de schil het grootste effect vertoonde. In vergelijking met het ras Sefri had het ras Amrouz een grotere pijnstillende werking. De doses varieerden van 10-3000 mg per kilogram lichaamsgewicht, met een gemiddelde van 123,8 mg per kilogram lichaamsgewicht. Op basis van de analyse van de Inhibition Pain Index (IPI) was een dosis van 100 mg per kilogram lichaamsgewicht effectief en werd in alle gevallen een dosisafhankelijke pijnstillende werking gevonden. De antinociceptieve effecten van de granaatappelextracten waren vergelijkbaar met niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s).

granaatappel bij chronische pijn

De auteurs schrijven de pijnstillende effecten van de granaatappelstruik en zijn verschillende onderdelen toe aan drie groepen granaatappelbestanddelen: polyfenolen (ellagitannines, vrij ellaginezuur, tannines, gallotanines en vrij galluszuur), flavonoïden (anthocyanines) en vetzuren (punicinezuur). In vivo-onderzoek heeft laten zien dat deze verbindingen de productie van prostaglandine E2 (PGE2) en stikstofoxide geïnduceerd door inflammatoire cytokinen remmen, de expressie van inflammatoire chemokine CCL2 en interleukine-8 (IL-8) verminderen en cyclo-oxygenase-2 (COX-2) remmen en de transcriptie ervan moduleren. De consumptie van extract van granaatappelfruit wordt als veilig beschouwd; de extracten uit andere delen van de plant kunnen echter giftig zijn bij hoge doses vanwege hun gehalte aan alkaloïden en tannines.

Op basis van hun review concluderen de auteurs dat granaatappel en zijn plantendelen, vooral de schil, pijnstillende effecten hebben, zoals aangetoond in verschillende preklinische pijnmodellen en een klinisch model. Hoewel verschillende verbindingen met deze effecten in verband worden gebracht, zijn er verschillende andere die nog moeten worden geïsoleerd en geëvalueerd. Ondanks het beperkte klinische bewijs, suggereren de auteurs met zekerheid dat granaatappel kan worden overwogen bij de behandeling van pijn, voornamelijk inflammatie van aard, maar ook neuropathische pijn.

Lees hier de hele review >>

Bron: Guerrero-Solano JA et al., Plants (Basel), april 2020