/

gember bij misselijkheid door chemo

GEMBER BIJ MISSELIJKHEID DOOR CHEMO

https://www.herbalgram.org/resources/herbclip/issues/2011/bin_422/031161-422/

Gember bij misselijkheid door chemo: kan dat helpen? Een placebogecontroleerd onderzoek bij kinderen en jongvolwassenen suggereert van wel, wanneer gemberpoeder samen met gangbare anti-misselijkheidmedicatie wordt genomen.

Gemberwortel wordt sinds eeuwen over de hele wereld gebruikt bij maagklachten, waaronder misselijkheid. Een veel voorkomende, onaangename bijwerking van chemotherapie is misselijkheid en braken. In een klinisch onderzoek evalueerden de onderzoekers gemberwortelpoeder als aanvulling op de intraveneuze geneesmiddelen ondansetron en dexamethason. Deze middelen worden gebruikt om misselijkheid en braken tegen te gaan. Nadat de onderzoekers in eerdere onderzoeken vermeldden dat gember deze klachten met succes bij volwassenen vermindert, onderzochten zij de mogelijkheden van gember om misselijkheid bij kinderen en jonge volwassenen te verlichten.

Aan dit dubbelblinde, gerandomiseerde onderzoek deden kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 8-21 jaar mee. De deelnemende patiënten ondergingen chemotherapie en kregen ook de geneesmiddelen ondansetron en dexamethason in een dosis van 4-8 mg/dag gedurende de eerste drie dagen van de chemotherapie. De dosering was 1000 mg per dag voor patiënten met een lichaamsgewicht tussen 20 en 40 kg. Patiënten die tussen 40 en 60 kg wogen, kregen een dosering van 2000 mg per dag.

gember bij misselijkheid door chemo
Gemberpoeder. Foto: Ajale

De behandelingen bestonden uit capsules met ofwel gemberwortelpoeder ofwel placebo (zetmeelpoeder). De patiënten hielden een dagboek bij waarin ze aangaven hoe vaak en hoe ernstig misselijkheid en braken voorkwam. Ze gebruikten hiervoor de Edmonton’s Symptom Assessment Scale.

De onderzoekers gaven aan dat de capsules en doseringen door patiënten goed werden verdragen en dat er geen nadelige effecten werden waargenomen of gerapporteerd.

Dertig patiënten voltooiden het onderzoek in de placebogroep en 27 in de gembergroep. Drie patiënten die de behandeling met gember ondergingen, hielden zich niet aan de vereisten van het onderzoek of konden de capsules niet doorslikken en werden uitgesloten.

In de placebogroep kwam acute misselijkheid bij 93,3% van de chemotherapiecycli voor. In de gembergroep was dat 55,6%. Acuut matig tot ernstig braken was ook verminderd in de gembergroep: dat kwam voor bij 33,33%, vergeleken met 76,7% in de placebogroep. Matige tot ernstige vertraagde misselijkheid kwam ook significant minder voor in de gembergroep: in 25,9% van de cycli, vergeleken met 73,3% van de cycli in de placebogroep.

De auteurs concluderen dat deze studie aantoont dat gemberwortelcapsules een succesvolle aanvullende behandeling kan zijn voor patiënten die daarnaast de middelen ondansetron en dexamethason krijgen. Ze beweren ook dat hun onderzoek een effectieve dosering gemberwortel voor kinderen en jonge volwassenen bepaalt. De gegevens uit dit onderzoek ondersteunen beide conclusies.

Klik hier voor een samenvatting van het artikel.