/

Spirulina bij geheugenproblemen

SPIRULINA BIJ GEHEUGENPROBLEMEN

Bij verschillende in vitro-studies zijn antioxidatieve, ontstekingsremmende en neuroprotectieve eigenschappen ontdekt van spirulina, een microalg [1]. Hierdoor is de interesse gewekt voor een mogelijke rol die spirulina kan spelen in de preventie van cognitieve achteruitgang en ziekten zoals alzheimer. In een recente, kleinschalige, placebogecontroleerde studie is dan ook het effect van spirulina op het geheugen onderzocht [2]. Aan deze studie namen 80 mensen deel (gemiddelde leeftijd 68 jaar) met een milde cognitieve stoornis. Veertig deelnemers namen gedurende 12 weken iedere dag 1 gram van een gestandaardiseerd 70% alcoholextract van Spirulina maxima (SM70EE). De andere helft van de deelnemers nam een placebo. Achteruitgang van geheugenfuncties werd getest met behulp van een Computerized Neurocognitive Test (CNT) en de Koreaanse versie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-K).

Spirulina bij geheugenproblemen
Foto: Anaïs Crouzet

Na deze 12 weken waren visueel leren, visueel werkgeheugen en woordenschat significant verbeterd in de spirulinagroep in vergelijking met de placebogroep. Inname van spirulina leidde niet tot bijwerkingen [2]. Een kritische noot hierbij is echter dat andere parameters van CNT en MoCA-K niet significant verbeterden. Daarnaast is niet duidelijk of de grootte van het gemeten effect op de lange termijn relevant zou blijken voor de preventie van cognitieve achteruitgang. Bloedwaardes van de neurotrofine brain-derived neurotrophic factor en amyloïd-β – twee biomarkers die in verband worden gebracht met de ontwikkeling van alzheimer – verschilden niet significant tussen de twee groepen [2].

Of de gevonden verbeteringen in visueel leren en werkgeheugen daadwerkelijk een significant preventief effect van spirulina tegen milde cognitieve achteruitgang – als mogelijke voorbode van ziekten zoals alzheimer – representeren is dan ook nog niet duidelijk. Vervolgonderzoek zou dit verder moeten verhelderen.

AUTEUR | Liesbeth Veldman
Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2023 nr. 4.

REFERENTIES | [1] Sorrenti V. et al. Spirulina microalgae and brain health: A scoping review of experimental and clinical evidence. Mar Drugs. 2021;19(6):293. [2] Choi WY. et al. The effects of Spirulina maxima extract on memory improvement in those with mild cognitive impairment: A randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial. Nutrients. 2022;14(18):3714.