/

Engelwortel, angelicae radix

ENGELWORTEL (ANGELICAE RADIX) IN NIEUWE ESCOP-MONOGRAFIE

De nieuwste ESCOP-monografie beschrijft de werking van engelwortel (Angelicae archangelica radix). In de monografie worden de werkzame bestanddelen, de dosering, veiligheid en interacties beschreven.

Engelwortel wordt vooral toegepast bij maag-darmproblemen zoals trage spijsvertering, winderigheid, vol gevoel en verlies van eetlust. Ook wordt engelwortel gebruikt bij bronchitis.

In vitro-onderzoek heeft aangetoond dat engelwortel krampstillende, calciumblokkerende, ontstekingsremmende, antimicrobiële, antivirale en cytologische activiteit laat zien. In vivo is aangetoond dat engelwortel gastro-intestinale, hepatoprotectieve, ontstekingsremmende, analgetische, kalmerende, anxiolytische, anticonvulsieve en antitumor eigenschappen heeft. De klinische gegevens hadden wel allemaal betrekking op samengestelde preparaten.

Veiligheidsgegevens uit gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken toonden aan dat engelwortel veilig was bij gebruik in een kruidencombinatie.

Engelwortel, angelicae radix
ESCOP

ESCOP is de European Scientific Cooperative on Phytotherapy, de Europese overkoepelende organisatie van nationale verenigingen op het gebied van fytotherapie. De ESCOP is in 1989 opgericht door de NVF tezamen met  zusterverenigingen uit de Bondsrepubliek en het Verenigd Koninkrijk. ESCOP is onafhankelijk, niet alleen van zowel nationale overheden als de Europese overheid, maar ook van de  industrie. De gedachte bij de oprichting was namelijk dat een overkoepelende organisatie beter geschikt zou zijn om de individuele belangengroepen op dit gebied te behartigen in gesprekken met beleidsbepalende en wet- en regelgevende overheden, met name met Brussel. Inmiddels zijn 14 nationale organisaties aangesloten bij ESCOP.

ESCOP publiceert regelmatig nieuwe monografieën over veelgebruikte kruiden. Oudere monografieën zijn in boekvorm verkrijgbaar. Dat geldt niet voor de nieuwe en herziene monografieën. Deze zijn uitsluitend nog digitaal beschikbaar.

Kijk hier voor meer informatie over gratis inzien van monografieën voor NVF-leden: ESCOP-monografieën.