/

doseringen in fytotherapie

DOSERINGEN IN FYTOTHERAPIE: THEMA NIEUWSTE NTVF

Doseringen in fytotherapie is het thema van de nieuwste uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie. In de praktijk kan het nodig blijken om doseringen zoals beschreven in handboeken of officiële monografieën aan te passen in overeenstemming met de respons van de patiënt. Het openingsartikel beschrijft verschillende reactiepatronen die patiënten kunnen laten zien na de start van het gebruik van een fytotherapeuticum. Het artikel gaat daarbij in op ervaringen en observaties uit de praktijk.

DOSERINGEN IN FYTOTHERAPIE BIJ DIEREN

Niet alleen bij mensen kan het een uitdaging zijn om de juiste dosering te bepalen. Ook voor de toepassing van kruiden bij dieren moet de voorschrijver kundig te werk gaan. Om doseringen te berekenen voor verschillende diersoorten is dierspecifieke kennis essentieel om tot een veilige dosering te komen. Veel ervaring en literatuur vindt men in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk, waar een aantal boeren tot op heden naar tevredenheid gebruik maakt van kruidenpreparaten voor hun veestapel.

Verder een artikel over het effect van lage doses, vaak lager dan gangbaar. Dit artikel geeft voorbeelden van sint-janskruid, waarbij het  kan gaan om een soms nog onontgonnen dosisbereik met nieuwe therapeutische mogelijkheden, zoals. Maar er zijn aanwijzingen dat er in andere gevallen mogelijk ook ongewenste effecten kunnen optreden bij lage doses, die tegengesteld zijn aan die van gangbare, hogere doses. Zo constateerde men in vitro dat extracten met ontstekingsremmende eigenschappen juist
ontstekingsbevorderend kunnen zijn in een vijf tot tienmaal lagere concentratie. Dit zou ook implicaties kunnen hebben voor de brede variatie in productkwaliteit met een diversiteit aan concentraties van plantenextracten.

ASHWAGANDA BIJ OVERGANGSKLACHTEN

Naast de thema-artikelen hebben we een artikel over de mogelijkheden van het gebruik van ashwaganda bij overgangsklachten. Hier kunt u het hele artikel lezen. Ook bespreken we de synergie tussen etherische oliën en antimycotica, die in potentie resistentie tegen bepaalde antimycotica kan doorbreken.

Verder in deze editie een interview met NVF-lid en ayurveda-arts Gerrit Jan Gerritsma, de rubriek Interacties over mogelijke interacties tussen fytotherapeutica en geneesmiddelen voor het cardiovasculaire systeem besproken en een 18e-eeuws recept om ‘borstdrank’ te maken. Wet en Kwaliteit bespreekt de (on)mogelijkheden van cannabidiol in voeding.

Het tijdschrift sluit af met de column van Tedje van Asseldonk, die deze keer gaat over het gif en de dosis.

Kijk hier voor meer inhoud en een gratis artikelen.

doseringen in fytotherapie