/

ASHWAGANDHA BIJ OVERGANGSKLACHTEN

Uit: Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2023 nr. 2

Ashwagandha bij overgangsklachten: tijdens de overgang krijgen veel vrouwen te maken met fysieke en psychologische veranderingen. Hoewel de meeste symptomen niet levensbedreigend zijn, kunnen ze een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. Ashwaganda zou hier mogelijk bij kunnen helpen.

Overgangsklachten zoals een onregelmatige cyclus, opvliegers en vaginale droogte maar ook nachtzweten, een verstoord slaappatroon, gewrichts- en spierpijn, lichamelijke en geestelijke vermoeidheid, depressie en cognitieve veranderingen hebben invloed op het dagelijks functioneren. Er wordt geschat dat bij 20% van de vrouwen de kwaliteit van leven aanzienlijk wordt beïnvloed. Wereldwijd zoekt maar liefst ongeveer 90% van de vrouwen steun bij zorgverleners voor de behandeling van overgangsklachten.

Hormonale vervangingstherapie is de meest gebruikte farmacologische behandeling tegen symptomen zoals opvliegers en nachtelijk zweten. Hoewel studies aantonen dat hormonale therapie effectief is, wordt het ook in verband gebracht met een verhoogd risico op veneuze trombo-embolie en borstkanker. Daarom worden natuurlijke middelen en alternatieve behandelingen zoals kruiden, regelmatige lichaamsbeweging, meditatie en voedingsadviezen wereldwijd steeds popu­lairder.

Gestandaardiseerde extracten van soja (Glycine max), rode klaver (Trifolium pratense), zilverkaars (Actaea racemosa), monnikspeper (Vitex agnus castus), ginseng (Panax ginseng) en hop (Humulus lupulus) worden veel gebruikt voor de behandeling van menopauzale symptomen.

Ashwaganda bij overgangsklachten
Ashwagandha (Withania somnifera). Foto: Agnieszka Kwiecień, Nova

Gopal et al. (2021) onderzochten in een gerandomiseerd, dubbelblind, placebogecontroleerd onderzoek de effectiviteit en verdraagbaarheid van ashwaganda (Withania somnifera) bij overgangssymptomen, alsmede de kwaliteit van leven en bepaalde hormonale parameters.

Gedurende acht weken namen 91 vrouwen in de overgang tweemaal daags 300 mg ashwagandha-extract of een placebo.
Het extract liet vergeleken met de placebo significante verbeteringen zien met betrekking tot opvliegers, nachtelijk zweten, depressieve stemming, prikkelbaarheid, angst, uitputting en urogenitale symptomen. De gemiddelde score van de totale menopauzespecifieke levenskwaliteitvragenlijst* bleek statistisch significant verlaagd en de zelfgerapporteerde kwaliteit van leven was dus toegenomen.

Daarnaast werden een significante toename van de oestradiolserumspiegel en een significante afname van de follikelstimulerendhormoon-serumspiegel gevonden. Er werden geen significante verschillen tussen beide groepen gevonden voor luteïniserendhormoon-serumspiegels en de serumtestosteronspiegel.

Dit alles bij elkaar wijst er volgens de auteurs op dat ashwagandhawortelextract wellicht een veilige en effectieve optie zou kunnen zijn om overgangssymptomen te verlichten. Meer en grotere klinische studies zouden dit verder moeten onderzoeken.

AUTEURSGEGEVENS | Drs. M.E. (Maaike) van Kregten studeerde Taal- en
Cultuur Studies in Utrecht en is werkzaam
bij dit tijdschrift. Reacties naar: m.vankregten@
yahoo.com.

REFERENTIE | Gopal S. et al. Effect of an ashwagandha (Withania somnifera) root extract on climacteric symptoms in women during perimenopause: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. J Obstet Gynaecol Res. 2021;47(12):4414-4425.