/

cannabis bij migraine

CANNABIS BIJ MIGRAINE, IS DAT ZINVOL?

In 2018 gaf 13,9% van de Nederlanders aan één of meer migraineaanvallen te hebben gehad in het afgelopen jaar. [1] Migraine is een neurovasculaire aandoening die gepaard gaat met heftige, aanvalsgewijze, eenzijdige hoofdpijn. Farmacologische therapie vindt onder andere plaats middels de inzet van triptanen. Een alternatief voor de huidige middelen is mogelijk medicinale cannabis. Drie apothekers uit Den Haag hebben hierover recent een klinische studie gepubliceerd. Cannabis bij migraine heeft mogelijk een positief effect op de ernst en frequentie van migraineaanvallen. Effectiviteit lijkt afhankelijk te zijn van het type olie. [2]

PLAATS VOOR CANNABIS IN DE BEHANDELRICHTLIJN? 

Tijdens het cross-sectionele retrospectieve onderzoek werden vier verschillende cannabisoliën gebruikt die geproduceerd werden door een apotheek in Den Haag. De 44 patiënten moesten gedurende het onderzoek middels een vragenlijst zelf een inschatting maken van het aantal migraineaanvallen en de ernst. De cannabisolie werd zowel preventief als voor acute behandeling gebruikt middels druppelsgewijze sublinguale toediening.

cannabis bij migraine

Opvallend in het onderzoek was dat 21 patiënten stopten met het gebruik van medicinale cannabisolie. Redenen hiervoor waren ongewenste bijwerkingen, gebrek aan positief effect of het feit dat het niet in de zorgverzekeringspolis is opgenomen. Bij de resterende deelnemers nam de gemiddelde frequentie van migraineaanvallen af van 9 naar 5,9 per maand. De ernst van de pijn nam af van 8,4 naar 6,4 na gebruik van cannabisolie. Ook was een kwart van de patiënten minder misselijk. Echter, 37% van het totaal aantal deelnemers ervaarde een toegenomen slaperigheid en een kwart had toegenomen geheugenverlies. Het effectiefst waren twee typen oliën met daarin respectievelijk CBD 2%/THC 1,3% en THC 2% (zonder CBD) uit Cannabis sativa. Oliën op basis van C. indica waren beduidend minder effectief bij migraine. [2]

Specialisten zijn over het algemeen terughoudend met het voorschrijven van cannabisolie bij migraine. Om het gebruik van cannabis bij migraine in de toekomst een plek te geven in de behandelrichtlijnen is aanvullend onderzoek middels gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studies met een grotere onderzoekspopulatie noodzakelijk.

Via de website van NPFO kunt u de volledige publicatie teruglezen.

Door: Cindy de Waard

Referenties

[1] Prevalentie migraine in huisartsenpraktijk, via https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/migraine/cijfers-context/huidige-situatie#node-aantal-personen-met-migraine-zelfgerapporteerd geraadpleegd 08-10-2020.

[2] Medjedovic, A., Lebbink, P. W., & van Beest, A. De invloed van medicinale cannabisolie op migraineaanvallen. 2020;5:a1726, geraadpleegd op 08-10-2020 via https://www.npfo.nl/artikel/de-invloed-van-medicinale-cannabisolie-op-migraineaanvallen.