/

Sint-janskruid

VEILIGHEID SINT-JANSKRUID: REACTIE OP RIVM-RAPPORT

Over de veiligheid van sint-janskruid schreef het RIVM onlangs een rapport dat door de media werd opgepikt. Het ging om de resultaten van een uitgevoerde risicobeoordeling van kruidenpreparaten die extracten van Hypericum perforatum (sint-janskruid) bevatten. De beoordeling was uitgevoerd op verzoek van VWS naar aanleiding van een LAREB-publicatie over gemelde bijwerkingen en interacties van sint-janskruid en Kamervragen hierover.  

De conclusie van het rapport is dat het RIVM consumenten adviseert om voorzichtig te zijn met het gebruik van kruidenpreparaten met sint-janskruid, omdat deze schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Daarom raadt het RIVM aan om regelgeving over het gebruik van sint-janskruid in kruidenpreparaten op te stellen. 

Sint-janskruid
© IEZ, www.ethnobotany.nl

De NVF heeft een reactie op het rapport geformuleerd waarin een aantal zaken ter discussie gesteld worden. Zo wordt in de reactie ingegaan op de verontreiniging met toxische stoffen die in het RIVM-rapport benadrukt wordt. Deze toxische stoffen zijn echter geen inhoudsstoffen van sint-janskruid, maar afkomstig van andere planten, die soms tijdens het oogsten van sint-janskruid zijn meegekomen. 

Het is opvallend dat de opstellers van het RIVM-rapport op basis van grotendeels dezelfde literatuurgegevens tot een andere conclusie komen dan het Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) van de European Medicines Agency (EMA) in hun monografie over sint-janskruid. Volgens deze monografie is de kans op fototoxische reacties aanmerkelijk lager dan het RIVM concludeert.

De NVF wijst in haar reactie op het belang van medisch advies met het oog op interacties met andere medicatie. Verder benadrukt ze het belang van kwaliteit van een sint-janskruidproduct, zeker ook voor Warenwetproducten. Het verplichten van waarschuwingsteksten bij supplementen vindt de NVF dan ook een goed besluit.

De NVF is het niet eens met de aanbevelingen van het RIVM om sint-janskruid in supplementen te beperken en sint-janskruid alleen als geneesmiddel toe te laten, omdat dit ten koste zal gaan van de verkrijgbaarheid van sint-janskruid op de Nederlandse markt. Op dit moment behoort sint-janskruid tot de meest gebruikte kruiden in Nederland. Beperken van de verkrijgbaarheid zou grote maatschappelijk gevolgen kunnen hebben. 

Lees hier de volledige reactie.