/

ginkgo bij alzheimer

GINKGO BIJ ALZHEIMER – EEN REVIEW

Het effect van ginkgo bij alzheimer wordt al lange tijd bestudeerd. Er is nu een update beschikbaar van van een review waarin onderzoeken die de verbetering van de cognitieve functie van Ginkgo biloba-extract testen bij gezonde mensen en alzheimerpatiënten worden vergeleken.

Het doel van deze review was om de gegevens samen te vatten van grootschalige klinische onderzoeken vanaf de jaren tachtig tot en met 2019. Het ging hierbij om studies die het effect van ginkgo op cognitieve resultaten bij zowel gezonde mensen als mensen met de ziekte van Alzheimer evalueren. De studies werden gevonden in databases van Pubmed, ScienceDirect, Europe PMC en SpringerLink.

In elf beoordeelde onderzoeken werd een verscheidenheid aan farmacodynamische effecten van verschillende ginkgo-extracten onderzocht die zowel positieve en als negatieve resultaten opleverden. De meeste van deze onderzoeken leverden geen geheel negatieve resultaten op, maar wel significante verbeteringen in sommige uitkomsten en geen verbetering in andere. Deze onderzoeken werden door de auteurs als negatief geclassificeerd.

In de review staan zeventien artikelen met positieve resultaten, waarvan sommige betrekking hebben op dezelfde onderzoeken. De positieve onderzoeken werden gepubliceerd tussen 1987 en 2019. Een onderzoek rapporteerde een significante verbetering in aandacht, kwaliteit van geheugen en snelheid van geheugen. Een andere studie rapporteerde een significante verbetering van het kortetermijngeheugen en de reactietijd. Daarnaast werden significante verbeteringen gerapporteerd op verschillende tests en schalen om de cognitieve functie bij de ziekte van Alzheimer te beoordelen, zoals de Alzheimer’s Disease Assessment Scale, de Syndrom Kurz-test en de Clinical Global Impression.

ginkgo bij alzheimer
Foto: StonyRidgeFarm

Er waren diverse algemene verschillen tussen de negatieve en positieve onderzoeken. In vergelijking met de positieve onderzoeken hadden de negatieve onderzoeken over het algemeen een kortere duur, een lagere dosis, werden ze uitgevoerd bij gezonde in plaats van zieke deelnemers, en omvatten jongere deelnemers.

De auteurs concluderen dat ginkgo in staat zou kunnen zijn om de cognitieve functie te verbeteren bij patiënten die lijden aan milde dementie, mits het ginkgo-extract gedurende meer dan 24 weken wordt toegediend en de juiste dosering (240 mg per dag) wordt aangehouden. Ze erkennen echter dat de ziekte van Alzheimer een chronische ziekte is met een lange progressieve duur, terwijl geen enkele studie ginkgo langer dan een jaar evalueerde.

Een beperking van deze review is dat de zoekcriteria niet zijn gedefinieerd en gerapporteerd. Ook beweren de auteurs dat ze zochten naar grootschalige studies, maar veel opgenomen onderzoeken hadden minder dan dertig deelnemers. Een andere beperking is dat de specifieke beoordeelde ginkgoproducten niet werden vermeld. Ondanks deze beperkingen en het ontbreken van meta-analyse is het een interessante benadering om de algemeenheden van de negatieve en positieve onderzoeken te vergelijken.

Lees hier het volledige artikel.

Bron: Front Pharmacol. 2019; 10: 1688