/

POSITION PAPER AFGRENZING PLANTAARDIGE GENEESMIDDELEN EN VOEDINGSSUPPLEMENTEN

In 2019 hadden voedingssupplementen in Duitsland een marktaandeel van meer van 2 miljard euro. Dit marktaandeel stijgt jaarlijks. Voedingssupplementen kunnen echter risico’s geven, terwijl het nut niet altijd even duidelijk is. Dat komt bijvoorbeeld door een wisselende kwaliteit of misleidende reclame. Dit is met name het geval voor botanicals met verschillende gezondheidsclaims, die in afwachting van beoordeling nog niet zijn goedgekeurd door de Europese autoriteiten. Daarom pleit de Gesellschaft für Phytotherapie (GPT) in het belang van de consumenten voor een duidelijk onderscheid tussen botanicals en plantaardige geneesmiddelen. De GPT doet de volgende voorstellen:

  1. Het onderscheid tussen botanicals en plantaardige geneesmiddelen kan worden verbeterd door de Duitse wetgeving door de verpakking van botanicals aan te passen zodat een voedingsmiddel/levensmiddel t.o.v. een plantaardig geneesmiddel duidelijker herkenbaar wordt.
  2. Beoordeel de nog openstaande gezondheidsclaims van botanicals (de ‘On-Hold List’) zodat er alleen gezondheidsclaims voor botanicals bestaan als er een goedkeuring van de EFSA aan ten grondslag ligt.
  3. De verschillende onderzoeken laten zien dat de kwaliteit van botanicals vaak problematisch is door verontreinigingen en onvoldoende inhoudsstoffen. Dat komt vermoedelijk, omdat fabrikanten productanalyses niet zorgvuldig genoeg of zelfs niet uitvoeren. De GPT wil hiervoor graag een intensievere en transparantere kwaliteitscontrole ter bescherming van de consumenten door de overheid. Daarnaast moeten de toegepaste kwaliteitsanalyses gevalideerd zijn zodat de fabrikant deze routinematig en per charge kan toepassen. Botanicals die niet aan deze kwaliteitseisen kunnen voldoen, mogen niet meer op de markt worden gebracht.
  4. Indien de bovengenoemde drie voorstellen onvoldoende resultaat geven, pleit de GPT voor striktere maatregelen zoals: openbaar kwaliteitsregister met onafhankelijke laboratoriumtesten, verplichte vergunning volgende de Europese wetgeving van novel foods, verbod op vermarkten van producten als fabrikanten bij herhaling slechte botanicals op de markt brengen en het opzetten van een nutrivigilance naar het voorbeeld van de Franse wetgeving.

Voor meer informatie zie hier.