/

Nederlandse Vereninging voor Fytotherapie

COVID-19 EN FYTOTHERAPIE: NVF POSITION PAPER

Covid-19 en fytotherapie – in dit bericht geeft de NVF haar visie op de coronacrisis.

In december 2019 ontstond in Wuhan in China een nieuw ziektebeeld onder mensen dat werd veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2. De snelheid van de internationale verspreiding van het virus en de ernstige complicaties van de infectie zorgden voor grote onrust bij autoriteiten, hulpverleners. Het gevolg was een lockdown in maart van dit jaar en snel oplopende ziekenhuisopnames met IC-verpleging van een groep patiënten. Tegelijkertijd startte de internationale zoektocht naar mogelijke medicijnen om deze infectie te kunnen behandelen of voorkomen. Dat leidde tot een wereldwijde explosie van onderzoeken naar dit nieuwe virus en een adequate behandeling hiertegen. Ook kruiden en plantaardige geneesmiddelen zijn daarbij regelmatig genoemd vanwege hun mogelijke antivirale effecten. 

Op 14 april 2020 gaf een woordvoerder van de Chinese overheid een persconferentie over de Chinese goedkeuring van drie plantaardige preparaten voor de behandeling van klachten passend bij COVID-19. Als reactie daarop schreef Yichang Yang van het Department TCM van de Zhejiang University School of Medicine in Hangzhou in China een brief naar The Lancet [1]. Daarin schreef hij dat er voor deze plantaardige preparaten alleen gegevens beschikbaar waren die verkregen zijn uit in vitro-onderzoek en dat klinische gegevens grotendeels ontbreken. Er waren geen kwalitatief goede klinische studies in internationaal bekende tijdschriften gepubliceerd. Ook waren er geen gegevens over de veiligheid van de drie preparaten bij de toepassing bij patiënten met COVID-19. Ondanks de morbiditeit en mortaliteit van COVID-19, mag dit volgens de auteur geen vrijbrief zijn om niet-bewezen preparaten voor een nieuwe indicatie goed te keuren. Daarvoor is nog steeds goed onderzoek en klinisch bewijs nodig [1].

Het Kompetenzteam Phytotherapie van de Duitse beroepsvereniging ZAEN heeft een position paper over COVID-19 en fytotherapie opgesteld [2]. Hierin wordt tevens vastgesteld dat experimentele gegevens van een mogelijk antiviraal effect van bepaalde planten niet gelijk staan aan goede klinische studies met patiënten met COVID-19. Tot op heden zijn deze (nog) niet gepubliceerd. Daarom mag er op dit moment niet gesuggereerd worden dat plantaardige preparaten werkzaam kunnen zijn bij COVID-19 [2].

Op verzoek van het bestuur en naar aanleiding van reacties van NVF-leden heeft de Stuurgroep Sectie Wetenschap zich gebogen over de vraag hoe als vereniging te reageren op de coronacrisis. In hun advies kwam naar voren dat er op dit moment geen kwalitatief goed wetenschappelijk of klinisch bewijs voorhanden is voor de werkzaamheid van fytotherapeutische producten bij COVID-19. Daarom achten de leden van de SSW het niet juist om in dit verband ook maar enige aanbeveling ten aanzien van preventie en/of behandeling te doen. Daarom heeft het NVF bestuur zich tot op heden niet in de discussie over het gebruik van fytotherapeutica ter behandeling of voorkoming van een SARS-CoV-2-infectie gemengd. Omdat het bestuur ook begrijpt dat leden graag willen weten hoe de NVF zich positioneert in dit vraagstuk, volgt hieronder het NVF-standpunt over fytotherapie in relatie tot het SARS-CoV-2 virus:

Op dit moment kan fytotherapie niet worden geadviseerd ter behandeling of voorkoming van COVID-19 vanwege onvoldoende betrouwbare klinische studies die bewijzen dat fytotherapeutica zinvol zijn.

Bronnen

1. Yichang Yang. Use of herbal drugs to treat COVID-19 should be with caution. Lancet 2020;395(10238): 1689-1690.

2. André Michael Beer. Wie Phönix aus der Asche. Experimentelle Untersuchungen zu Naturstoffen zur Behandlung von COVID-19 Infektionen; ZAEN 2020-02;12:12.