/

hennepvezel

NVF PARTICIPEERT IN PROJECT OVER HENNEPVEZEL

Door de transitie naar een biobased en circulaire economie neemt de behoefte aan biomassa als bron van grondstoffen en chemicaliën toe. De teelt van vezelhennep staat daarom opnieuw in de belangstelling vanwege de veelzijdigheid van het gewas. De vezels uit de stengel worden bijvoorbeeld gebruikt voor textieltoepassingen en plantinhoudsstoffen uit de bladeren en bloemen (o.a. cannabidiol [CBD]) worden gebruikt als voedingssupplement vanwege de gezondheidsbevorderende eigenschappen.

Vezelhennep bevat, naast het bekende CBD, echter nog een veel breder scala aan plantinhoudsstoffen waaraan gezondheidsbevorderende effecten worden toegeschreven. Afhankelijk van het productie/extractieproces en de gebruikte cultivars komen de andere plantinhoudsstoffen in meer of mindere mate in de producten terecht. Vanuit de producenten van vezelhennep extracten is er vraag naar betere karakterisatie van hun extracten en er is behoefte aan meer kennis over de gezondheidseffecten van de extracten zodat de toepasbaarheid vergroot kan worden.

INHOUDSSTOFFEN HENNEP MET GEZONDHEIDSBEVORDERENDE EFFECTEN

In samenwerking met de HAN University of Applied Sciences en het MKB is een RAAK-mkb-project opgezet. Het doel van het RAAK-project is om een relatie te leggen tussen samenstelling aan secundaire plantinhoudsstoffen van verschillende vezelhennepextracten en de gezondheidseffecten van deze extracten.

Om dit doel te bereiken zal er onderzoek gedaan worden naar de invloed van verschillende extractiemethodes, cultivars en bewaarmethodes op de samenstelling aan plantinhoudsstoffen en zal een nieuwe methode voor het verkrijgen van plantinhoudsstoffen doorontwikkeld worden. Deze extracten worden vervolgens getest op hun effecten op de humane gezondheid middels een unieke combinatie aan modelsystemen om de relatie te kunnen leggen met specifieke samenstelling. Veroudering is hierbij als overkoepelend thema gekozen, omdat het in de vergrijzende samenleving steeds relevanter wordt om gezonder oud te worden. Subthema’s in het project zijn afweerfunctie, neuro-inflammatie en spierfunctie.

De resultaten zullen worden toegepast om nieuwe, beter gekarakteriseerde extracten op de markt te kunnen brengen. Tevens is dit project, door het multidisciplinaire karakter, uitermate geschikt om een hybride leeromgeving te ontwikkelen waarin studenten worden geleerd om multidisciplinair te werken.

Vanuit de NVF zal prof. dr. Renger Witkamp deelnemen aan het RAAK-MKB-project ‘Plantinhoudsstoffen uit vezelhennep’.

hennepvezel