/

Interacties voeding en geneesmiddelen

Op 24 september wordt er door PAOFarmacie een bijscholing georganiseerd over het onderwerp interacties tussen voeding en geneesmiddelen.  Hoewel deze dag zich zeker niet expliciet zal richten op interacties met plantaardige (genees-)middelen, zijn er wel raakvlakken. Dit geldt bijvoorbeeld voor de mechanismen die aan de orde komen, waarbij in voorkomende gevallen ook naar fytotherapeutica zal worden verwezen.  Verder is het natuurlijk zo dat in Nederland de meeste middelen op plantaardige basis de wettelijk status van ‘voedingssupplement’ hebben. Om die reden zal er ook een presentatie worden gegeven met de veelbetekenende titel Kruidensupplementen en Geneesmiddelen, Wie ziet het verschil?! De doelgroep is breed: apothekers, artsen, dietisten en andere geinteresseerden. Locatie: Breukelen. 

Kijk hier voor meer informatie over het programma.