/

interacties kruidenmiddelen

CBG-campagne interacties medicijnen en kruidenmiddelen: standpunt NVF

Op 6 juli lanceerde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) een voorlichtingscampagne over het risico op interacties tussen medicijnen en kruidenproducten. De campagne is gericht op zowel consumenten/patiënten als de professionals in de zorg. Het doel van de campagne is het vergroten van de bewustwording van mogelijke risico’s op interacties als patiënten reguliere medicatie gebruiken en overwegen om daarnaast een kruidenproduct in te nemen.

Gebruik van kruidenproducten

De CBG-campagne is een gevolg van een groot onderzoek van het RIVM uit 2016 naar het gebruik van kruidenproducten onder de Nederlandse bevolking. De publicatie van dit onderzoek is terug te vinden in het tijdschrift Food & Function (2018: 9, 179-190). Het onderzoek laat zien dat het gebruik van kruidenpreparaten in ons land vaak voorkomt. Kinderen gebruiken het in 11-14% van de gevallen, vrouwen tussen 15-18% en mannen tussen 9-11% van de gevallen. Ook is duidelijk geworden dat 20% van de kinderen en 58% van de volwassenen die kruidenproducten innamen in de voorgaande twaalf maanden ook al reguliere medicatie gebruikten. Het bleek voor de consument daarbij moeilijk om het onderscheid te maken tussen de verschillende kruidenproducten qua werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit. 

Bewustwording risico’s op interacties bij gebruik kruidenproducten

Het NVF-bestuur is dan ook blij dat het CBG met deze campagne komt. Zichtbaarheid en helderheid zijn namelijk hoofdthema’s van dit bestuur en daar past deze CBG-campagne gericht op bewustwording heel goed in. De consument/patiënt weet te weinig over de risico’s op interacties bij het gebruik van kruidenproducten. De zorgprofessionals zijn over het algemeen ook niet specifiek gericht op vragen naar het gebruik van kruidenproducten bij hun patiënten. Dat is begrijpelijk, want medicinale planten staan nauwelijks in het onderwijsprogramma van de reguliere onderwijsinstellingen. Dat dit niet zonder risico is laat de informatie voor de professional op de speciaal hiervoor ingerichte pagina van de CBG-site zien. Het NVF-bestuur is daarom van mening dat naast de noodzakelijke CBG-campagne voor vergroting van het bewustzijn ook weer ruimte moet komen voor onderwijs in medicinale planten bij de reguliere zorgopleidingen. Daardoor zullen professionals leren dat medicinale planten inhoudsstoffen bevatten, die gemeten kunnen worden en een bepaalde werking hebben. Meer informatie daarover is te vinden in de EMA-monografieën van de HMPC en de ESCOP-monografieën. Op deze manier wordt het ook veel zichtbaarder wat het onderscheid is tussen een plantaardig geneesmiddel en een kruidenproduct uit de Warenwet. Want ook aan deze informatie is namelijk behoefte, zowel bij de consument als in toenemende mate bij de professional. Het NVF-bestuur adviseert daarom haar leden hun patiënten actief te bevragen op het gebruik van medicatie en voorlichting over interacties te geven. Het NVF-bestuur wil ook graag een voortrekkersrol in de voorlichting vervullen zodat duidelijk wordt waar de in Nederland verkrijgbare producten qua kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid staan. Indien het CBG de top 10 van interacties met kruidenproducten in de komende tijd wenst uit te breiden, zal de NVF daar dus graag aan meewerken.