/

GESCHIEDENIS VAN DE FYTOTHERAPIE: THEMA NIEUWSTE NTVF

De geschiedenis van de fytotherapie is het thema van de nieuwste uitgave van het Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie.

Naast geneeskunde en farmacie (farmacognosie en farmacologie) zijn biologie, voedingswetenschap, antropologie, etnobotanie, sociologie en geschiedenis belangrijke wetenschappen voor de fytotherapie. De huidige fytotherapie heeft deze multidisciplinariteit nodig, zowel om zich goed te kunnen ontwikkelen als om maatschappelijk geaccepteerd te worden. Alle genoemde wetenschappen hebben de afgelopen jaren belangrijke nieuwe methodieken geïntroduceerd en kennis verzameld waar de fytotherapie van kan profiteren. Andersom zitten er in de geschiedenis van de kruidengeneeskunde mogelijk nog verborgen schatten voor de andere disciplines. Vandaar dat het NTvF een nieuwe rubriek start: Men neeme, waarin we regelmatig historische pareltjes hopen te presenteren. In deze editie is dat een recept tegen de pest uit het Utrechts Archief.

Verder een boeiend artikel over een internetproject voor de handelsgeschiedenis van kruiden: Time Capsule. Daarnaast worden zowel de Stichting Farmaceutisch Erfgoed als het Veterinair Historisch Genootschap besproken.

Meer geschiedenis: een tekst uit 1687 vormt de basis van een artikel waarin onder andere Artemisia abrotanum wordt genoemd in verband met de vermoede verdwijning van een baby.

Bij het departement farmacie aan de universiteit van Salerno (Italië) werd in 2021 een UNESCO-leerstoel ingesteld om de mediterrane geneeskruidentraditie beter te documenteren en evalueren. De hoofdonderzoekers zijn de oprichters van het Amerikaanse Institute for the Preservation of Medical Traditions, specialisten in de geneeskunde van de oudheid. Zij geven zelf een toelichting op hun activiteiten, gericht op met name de overlevering van kruidenkennis; onderzoek hiernaar is complexer dan het op het eerste gezicht lijkt.

Verder in deze editie een interview met NVF-lid Burt Kroes, een casus rond het patenteren van een Ethiopische plant waarbij een Nederlands bedrijf betrokken was, en enkele korte berichten, onder andere over kruiden bij
menstruatiestoornissen. Een nieuwe rubriek over interacties en de rubriek Wet en Kwaliteit gaan beide over groene thee.

Tedje van Asseldonk bespreekt in haar column etnobotanisch onderzoek naar traditionele volksremedies in Engeland, Schotland en Ierland.

Kijk hier voor meer inhoud en een gratis artikelen.