/

ayahuasca bij trauma

AYAHUASCA BIJ TRAUMA UIT KINDERTIJD

Ayahuasca bij trauma: het is inmiddels bekend dat ayahuascarituelen kunnen bijdragen aan de geestelijke gezondheid van mensen met psychische problemen, waaronder verslaving en posttraumatische stressstoornis.* Recente ontwikkelingen kunnen wellicht helpen om de groep mensen die mogelijk goed op ayahuasca reageert beter te definiëren.

Ayahuasca is een brouwsel gemaakt van de planten Banisteriopsis caapi en Psychotria viridis of Diplopterys cabrerana. Deze planten bevatten respectievelijk een reversibele MAO-remmer (het alkaloïde harmine) en het psychedelische dimethyltryptamine. Gebruik van ayahuasca heeft invloed op de HPA-as, het serotonine- en dopaminesysteem en mogelijk ook de neuroplasticiteit en het resulteert in blijvende positieve gedragsveranderingen bij een deel van de ayahuascagebruikers [1].

ayahuasca bij trauma
Banisteriopsis caapi. Foto: Forest and Kim Starr

In 2018 formuleerde onderzoeker Antonio Inserra een hypothese waarin hij uiteenzet hoe ayahuasca mogelijk kan helpen bij traumaverwerking via epigenetische beïnvloeding** van de Sigma1-receptor [2]. Deze Sigma1-receptor is betrokken bij processen als pijn, depressie, amnesie, verslaving en mogelijk zelfs de ziekte van Alzheimer.

Engelse wetenschappers hebben nu een eerste stap gezet in het bevestigen van deze hypothese [3]. Zij volgden 63 mensen gedurende zes maanden tijdens hun ayahuascarituelen. Hieruit bleek niet alleen dat de deelnemers zich mentaal beter gingen voelen, maar ook dat de DNA-methylatie van het gen dat codeert voor de Sigma1-receptor in deze periode toenam, met name bij mensen die psychisch traumatische ervaringen hadden meegemaakt tijdens hun kindertijd.

Dieronderzoeken hebben eerder al laten zien dat de alkaloïden in ayahuasca kunnen aangrijpen op de Sigma1-receptor [3]. De onderzoekers geven aan dat vervolgonderzoeken bij mensen zich hier meer op zouden moeten richten.

* Zie ook NTvF 2016 nr. 3 en 2018 nr. 4.
** Het activeren/reguleren van genen door middel van DNA-methylatie onder invloed van bepaalde ervaringen of omgevingsfactoren.

AUTEUR | CINDY DE WAARD
Nederlands Tijdschrift voor Fytotherapie 2022 nr. 3

REFERENTIES | [1] Perkins D. et al. Ayahuasca and Childhood Trauma: Potential Therapeutic Applications. In: Labate, B.C., Cavnar, C. (eds.) Ayahuasca Healing and Science. Springer, Cham. 2021: 99–115. doi.org/10.1007/978-3-030-55688-4_6. [2] Inserra A. Hypothesis: The psychedelic ayahuasca heals traumatic memories via a sigma 1 receptor-mediated epigenetic-mnemonic process. Front Pharmacol. 2018;9:330. [3] Ruffell SGD. et al. Ceremonial ayahuasca in Amazonian retreats – Mental health and epigenetic outcomes from a six-month naturalistic study. Front Psychiatry. 2021;12:687615.